DAR ile biten kelimeler

DAR ile biten veya sonunda DAR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dar sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. dar TDK anlamını görüntüle

DAR ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

keyfi oluncaya kadar

19 harfli

elden geldiği kadar

18 harfli

er oyunu üçe kadar

17 harfli

yerden göğe kadar

16 harfli

gırtlağına kadar, dili pabuç kadar

15 harfli

varıncaya gadar, küçük defterdar, it sürüsü kadar, geçesilik gadar

14 harfli

ölü gözü kadar, olacak o kadar, mercimek kadar, kıyamete kadar, ımmanına kadar, evinsiz çavdar

13 harfli

şalloğ mındar, salâhiyyetdâr, imanına kadar, havsalası dar

12 harfli

yüksük kadar, yumruk kadar, yumruk gadar, yeteri kadar, tırnak kadar, sapına kadar, sabaha kadar, parmak kadar, olduğu kadar, mendil kadar, her ne kadar, dibine kadar, dırnak kadar, çarşaf kadar

11 harfli

zerre kadar, kursağı dar, kazık kadar, kaşık kadar, dünya kadar

10 harfli

yüreği dar, sermayedar, maşa kadar, kapı kadar, gucüğü dar, eşek kadar, Emirhaydar

9 harfli

zaba adar, teleradar, tehsildar, tahsildar, mihmandar, mısmındar, methaldar, mehmandar, mahsuldar, hulkı dar, hazinedar, gönlü dar, gilâvadar, defterdar, çit kadar, çıt kadar

8 harfli

zimamdar, veznedar, verendar, ufku dar, türbedar, tesildar, Teberdar, tâsıldar, tarafdar, şu kadar, sahildar, rikâpdar, perdedar, Özbaydar, ne kadar, mühürdar, mızgıdar, meyvedar, kilindar, Kemandar, karnıdar, ...

7 harfli

hanedar, biladar, ziyadar, yağadar, üsküdar, şa adar, payidar, o kadar, miyhdar, manidar, kesedar, kasadar, kafadar, iremdar, inahdar, İlimdar, iktidar, içi dar, ışıldar, havadar, gomadar, ...

6 harfli

yıldar, yandar, vardar, tundar, Şahdar, serdar, pişdar, pandar, oñadar, oğadar, namdar, n adar, murdar, mundar, mukdar, muhdar, mihdar, mıhdar, masdar, mandar, maldar, ...

5 harfli

ğadar, yıdar, ucdar, Sıdar, sadar, radar, padar, nadar, medar, kadar, işdar, isdar, ildar, ihdar, ifdar, ısdar, hodar, hadar, gidar, gadar, etdar, ...

(a,d,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

abandır

İşaret edatı (işte!)

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

Kelime Motoru