İçinde DAR geçen kelimeler

İçinde DAR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde DAR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

idareimaslahat etmek, yemleme standartları, varlığa darlık olmaz, targamak, (dargamak), standart bronz hindi, sidik yolu daraltısı, Rüsumu Sitte İdaresi, referans standartlar

19 harfli

üst Darboux toplamı, standart amino asit

18 harfli

yatın yolu darlığı, tedarikte bulunmak, solumansal daralım

17 harfli

daralti keseklemi, yerden göğe kadar, yandar eğe aracıl, uzman jandarmalık, Tadarida teniotis, standartlaştırmak, standart yüzdelik, standart koşullar, standart atmosfer, standardize etmek, serviks daralması, sandarak reçinesi, sadaret kethüdası, sadaret kaymakamı, Rumeli defterdarı

16 harfli

beyin darlaklığı, yeniçeri serdarı, yeni Darwincilik, yeni darvincilik, timar defterdarı, standartlaştırma, standart maliyet, standart çözelti, soluman daralımı

15 harfli

yürek daraltısı, yüreği daralmak, Yukarıçavdarlık, yaşam standardı, yandar morarımı, varıncaya gadar, standart Türkçe, standardizasyon, standard tuning, solunum darlığı, Sıdıklıdarboğaz, primer standart

14 harfli

dar görüşlülük, yolak daralımı, yandar irilimi, vajina darlığı, ünlü daralması, üdük daraltısı, uzman jandarma, Türk Standardı, süpürge darısı, standartsızlık, standartlaşmak, standart sapma, standart madde, standart hücre, standart halat, standart akort, soluk daralımı, serdar-ı ekrem, salma çuhadarı, sağrak darlığı

13 harfli

daraltıvermek, yürek darlığı, yatın darlığı, yandar ağrısı, üdük daralımı, ufku daralmak, tunika dartos, tedarik etmek, şamdarı eşiği, şalloğ mındar, sümmettedarik, standartlaşma, standart hata, soluk darlığı, satak darlığı, salâhiyyetdâr, sadar süpürge

12 harfli

tedarikçilik, yüksük kadar, yumruk kadar, yumruk gadar, Yukarıdarıca, yeteri kadar, yarı daralım, yandar iççil, üdük daralım, tırnak kadar, tedariklemek, tahsildarlık, suret darısı, standart mal, standart hal, standart dil, standart boy, serçe darısı, serbest darp, saymaca dara, sapına kadar, ...

11 harfli

dar görüşlü, zerre kadar, yol dartmak, yabandarısı, veznedarlık, ufku darlık, tedarikleme, takkadartan, şu kadar ki, standartsız, standartlık, sivil idare

10 harfli

yüreği dar, yandar içi, ün dartmak, tedariksiz, sû-i idâre, standartlı, solidarizm, solidarist, sermayedar, Serdaroğlu, saçak darı, radarcılık

9 harfli

tedarikçi, ardaradan, zaba adar, yardarrıh, yağdarlık, vidarabin, teleradar, tehsildar, tedarikli, tahsildar, şedaraban, sıhdarmak, sıdarasız, serdarlar, Serdarhan

8 harfli

darışmak, zimamdar, yağdarlı, yadarmak, yadarlık, veznedar, verendar, ufku dar, türbedar, todarmak, tesildar, Teberdar, tâsıldar, tarafdar, şu kadar, standart, Serdarlı, Sarıdarı, sahildar, rikâpdar, pindarlı

7 harfli

hanedar, darucuk, biladar, ziyadar, yağadar, üsküdar, tedarik, tasdara, şamdarı, şa adar, sidaris, sıkdare, sadaret, radarcı

6 harfli

ardara, yıldar, yandar, vardar, tundar, Şahdar, şadara, serdar, pişdar

5 harfli

ğadar, yıdar, ucdar, Sıdar, sadar, radar

4 harfli

daru

(a,d,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

abandır

İşaret edatı (işte!)

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

Kelime Motoru