dar

dar

(I) sf. 1. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı: “Bütün gece eski kentin dar sokaklarında dolaştım.” -A. Ağaoğlu. 2. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro: “Sahilleri kucaklayan tatlı meltemler, bu mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu.” -S. Derviş. 3. Az, elverişsiz, sınırlı: “Dar ve alıştığımız çerçeve içinden çıkmak bizi şaşırtacağı için onu istemeyiz.” -A. H. Çelebi. 4. Sıkıntılı: “Dar bir gün gelmiş birinden üç beş kuruş almışım, ne çıkar!” -M. Ş. Esendal. 5. mec. Yetersiz: “Bazıları mefkûrenin enginliğini ve azametini tamamıyla kavrayamayacak derecede dardırlar.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 6. zf. Güçlükle, ucu ucuna, ancak: “En sonra, pek çok sıkılan çocukların zoru ile akşam altı postasına dar yetiştiler.” -M. Ş. Esendal.


dar Far. d¥r

(II) a. esk. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk.


dar Ar. d¥r

(III) a. (da:r) esk. Yurt.


dar Ar. d¥r

(IV) a. (da:r) esk. Ev.


dar

Küp.


dar

< ET tar: sıkıntı; güç durum; || geç. başi dar(+da) olmak: sıkıntılı olmak || (başi) dara galmak: büyük bir güçlükle karşılaşmak || dara düşmek: maddeten imkânsız kalmak || dar gün: maddi ve manevi sıkıntı içinde olunduğu günler. || dar gün adami: herkesin yardımına koşan kimse || dar vahit: akşam ezanı vakti; akşamın geç vakti


dar

Mısır


dar

Darağacı


dar ile benzer kelimeler

apdesi dar almak

< Far. âb-dest: Alelacele abdest almak

(bir yerden) kendini dar atmak

güçlükle ve ivedi olarak bir yere sığınmak, kaçmak: “Zavallı ihtiyarlar, sabah oldu mu bir yangından kaçar gibi kendilerini evden dar atıyorlar, gece yarısına kadar kahvede oturuyorlar, kavga ediyorlar, uyukluyorlardı.” -R. N. Güntekin.

(birine) meydanı dar etmek

birini çok sıkıntıya sokmak, her yönden sıkıştırmak.

canını dar atmak

bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak.

dar açı

a. mat. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı.


38. Dikey açıdan eksik olan heraçı “” dır. Onun ölçüsü 90° den eksiktir. Misal :A ve D E F açılan lardır Şekil : 19 Şekil : 20


İng. acute angle

Ö...

dar açık üçgen

bk. dar üçgen.

dar açılı “bitki”

Fr. Acutangulé, ée

dar açılı ışıklık

bk. toplayıcı ışıklık.


"dar" karakter analizi

  • dar, 3 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
  • dar kelimesinin tersten yazılışı ' rad' diziliminde gösterilir.

(a,d,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

kuduruşmak

Birbirinin üzerine atılıp oynaşmak.

kara semenderi
Lat. Mertensiella luschani

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, vücutları oldukça kalın, 17 cm

devamlı borçlar

bk. sürekli borçlar

Damudere

Amasya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Giresun ili, Bulancak ilçes

ahındıruk

Çamsakızı, reçine.

dar - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
d3
a1
r1
Toplam puan değeri5