Bİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Bİ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Bİ ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

tunika interna bulbi, süt dökmüş kedi gibi

19 harfli

teleme peyniri gibi

18 harfli

şeytan geçmiş gibi, sütçü beygiri gibi, sigara kâğıdı gibi

17 harfli

sular seller gibi, Schauder prensibi, saka beygiri gibi

16 harfli

etle tırnak gibi, Zümrüdüanka gibi, yalı kazığı gibi, Sancaklıkayadibi, saman alevi gibi

15 harfli

yeniçeri kâtibi, telafi prensibi, tatlı su polibi, tahrirat kâtibi, sefer tası gibi

14 harfli

yevmiye kâtibi, Tutulga kâtibi, tuşe mürekkebi, tersane kâtibi, taş bebek gibi, sigorta talebi, saltanat naibi, salapurya gibi

13 harfli

kanatlı gribi, it ölüsü gibi, zemberek gibi, yıldırım gibi, vizyon sahibi, vıcırdım gibi, varlık sebebi, tereyağı gibi, şöhret sahibi, sinameki gibi, servet sahibi, sekban kâtibi, sancak sahibi

12 harfli

koryum limbi, zülbiye gibi, yalelli gibi, vajina bulbi, üreme polibi, tımışka gibi, solucan gibi, siringobulbi, sığınma cebi, savaş sebebi

11 harfli

domuz gribi, kapan naibi, zürafa gibi, zümrüt gibi, zindan gibi, zincir gibi, zincef gibi, zırdık gibi, zılgıç gibi, yumruk gibi, yoğurt gibi, yimlik gibi, yengeç gibi, üfürük gibi, üdürgü gibi, tutkal gibi, tokmak gibi, tasvir gibi, şimşek gibi, şeytan gibi, şerbet gibi, ...

10 harfli

konak gibi, zurna gibi, zıpkı gibi, zıpır gibi, zehir gibi, zamkıarabi, yılan gibi, yarma gibi, umacı gibi, tulum gibi, tuluk gibi, tosun gibi, topuz gibi, topuş gibi, topaç gibi, tirit gibi, tilki gibi, testi gibi, tekne dibi, tavuk gibi, tavuk dibi, ...

9 harfli

Kavakdibi, ev sahibi, zift gibi, yuva dibi, Yokuşdibi, Yayladibi, Yalçıdibi, turp gibi, tazı gibi, tahannebi, şiir gibi, şibi şibi, şato gibi, suna gibi, su akrebi, sırkâtibi, saat gibi, saat cebi, rüya gibi

8 harfli

aba gibi, zil gibi, zıh gibi, zerzembi, zar gibi, yel gibi, yay gibi, Yakadibi, tüy gibi, tığ gibi, Tepedibi, taş gibi, tas gibi, şap gibi, süt gibi, sap gibi, ruh gibi

7 harfli

Taşdibi, zipzibi, zigarbi, zığarbi, yarebbi, Yardibi, yarabbi, ternebi, terkibî, tecrübi, takribî, takribî, şipşibi, şıpşibi, sütlâbi, su gibi, sincabi

6 harfli

vacibi, yülebi, Türabi, Turabi, tevabi, şarabi, Sahabi

5 harfli

zombi, Vehbi, tumbi, tilbi, tıbbi, tesbi, terbi, sirbi, selbi

4 harfli

zibi, yabi, tibi, tebi, tabi, şibi, sibi, sabi

3 harfli

SBİ

(b,i) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

Kelime Motoru