Bİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Bİ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Bİ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

birnokta tıkızlaması, Bizans İmparatorluğu

19 harfli

birinci his hücresi, bizmut zehirlenmesi

18 harfli

bin bir yaprak otu, bitki doku kültürü, birincil inanisyon, biyotransformasyon

17 harfli

biz bize benzeriz

16 harfli

bir yıllık çıban, bilek boşandırma, bizmut subnitrat, bizmut salisilat, bize de mi lolo?

15 harfli

birincil ilişki, bir dikiş kaldı, billurlaştırmak, bilinçsizleşmek, bilek boşalması, bizmut tellürür, bizmut tartarat, bizmut karbonat, bizden yinliler, bizden yeğinner, biyotoksikoloji

14 harfli

Biçim değişimi, bizmut tuzları, biyoyararlanım

13 harfli

biyoteknoloji, birleşebilmek, bipolar nöron, bizon kültürü, bizmut tannat, bizmut sülfür, bizmut sülfat, bizmut nitrat, bizmut kromat, bizmut klorür, bizmut iyodür, bizden iyiler

12 harfli

biyogüvenlik, bitki evreni, bitirivermek, bitap düşmek, birleşebilme, birim vektör, birikebilmek, bilinçsizlik, bilgi-ulaşım, biletebilmek, bizcil kesim, Bizans oyunu, Bizam sıçanı, bizâî bizâel

11 harfli

bitiriverme, birikebilme, bir tahtada, bir dikişte, bingildemek, bilinçsizce, biçim çıktı, bibliyomani, bizziklemek, bizsel uçlu, bizim oğlan, Bizim Deniz, bizim avrat, bizik etmek, bizgekçelik, bizar olmak, bizar etmek

10 harfli

biyoterapi, biyografik, birim ucay, bililtizam, bibliyoman, bizmutozis, bizlenginç, biziringit, bizirdemek, bizimleşik, bizim olan, bizim küme, biziklemek, bizçileyin, bizcileyin, biz kümesi, biz çöreği, biyoyoğurt, biyotoksin, biyotipler

9 harfli

bismillah, bir yidim, bir tabur, biletilme, bidikicik, bizliñgit, bizlengüç, bizlengiç, bizlengic, bizlengeç, bizkuyruk, bizim gız, bizikiler, bizdenlik, biyoyakıt

8 harfli

bizelgen, bire bir, bir seel, billurlu, bildırkı, bizmutit, bizlemek, bizingit, bizgekçe, bizermek, bizemsek, bizburun, bizbilik, bizatihi, biz bize, biyredin, biyotrof

7 harfli

bitaraf, bipolar, bilgici, bilemot, bilemét, bilader, biladar, bizumki, bizmile, bizlenc, bizleme, bizinki, bizinen, bizimsi, bizimki, bizimci, Bizgili, bizemek, bizeğil, bizeğem, bizegel, ...

6 harfli

bizeme, bitnik, bitner, bismil, Birnur, bingin, bililü, bikini, bidiki, bizzik, bizzet, bizzat, biznin, bizmut, bizlik, biziki, bizgin, bizgiç, bizgek, bizeyh, bizeal, ...

5 harfli

bikir, bizüm, bizov, bizon, bizir, bizik, bizez, bizel, bizce, bizav, bizat, bizar, bizal, bizâî, bizaf, bizaç, biyyp, biyün, biyul, biyoz

4 harfli

bizo, bizi, biza

(b,i) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

Kelime Motoru