AU ile biten kelimeler

AU ile biten veya sonunda AU olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

au sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. au TDK anlamını görüntüle

AU ile biten kelimeler harf dağılımı

7 harfli

kozazau

6 harfli

sañrau

5 harfli

sanau, palau, kahau, buhau, abbau

3 harfli

yau, GAU

(a,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A-C kusuru İng. A -C deformity

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

aartu

Süt ve sütten mamul olan şeyler

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
Kelime Motoru