AU ile başlayan kelimeler

AU ile başlayan veya başında AU olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

au sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. au TDK anlamını görüntüle

AU ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Auchmeromyia luteola

19 harfli

Aulopus filamentous

17 harfli

auto sacramentale, Australorp tavuğu, Austerlitz savaşı, Aujesjkyhastalığı, Auerbach pleksusu

16 harfli

Aulie-ata sığırı

15 harfli

Austrobilharzia, Aurburn hindisi, Augustinusçuluk, Augsburg barışı, Auger elektronu

14 harfli

Aurelia aurita, Aurelia aurata

13 harfli

autric üçkeni, aursundurtmak, Aurata aurata

12 harfli

autric açısı, Auger etkisi, Auerbach ağı, Auchmeromyia

11 harfli

auta çıkmak, aurikularis

10 harfli

auta atmak, Auramine O

9 harfli

aursunmak, auditivus

8 harfli

auto-wah, aurikula

7 harfli

au pair, aurumak, auditus

6 harfli

aurrak, aurdan, auksin, audire

5 harfli

auris, augit, augın, auduk

4 harfli

auvv, auva, auto, AUSE

3 harfli

auz, aut, AUC

(a,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A-C kusuru İng. A -C deformity

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

aartu

Süt ve sütten mamul olan şeyler

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
Kelime Motoru