AR ile biten kelimeler

AR ile biten veya sonunda AR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AR ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

aba altında er yatar, zincirleme borçlular, zehirli salyangozlar, yüksek riskli fonlar

19 harfli

tek-ışınlı cihazlar, zorunlu karşılıklar, yürüyen ortalamalar, yüksek fonksiyonlar, yuvarlak solucanlar, yumuşak ortaklıklar, yumuşak bağlantılar

18 harfli

zülüflü baltacılar, Zincirleme borçlar, yürüyen ağırlıklar, yükselen piyasalar, yüksek omurgalılar, yuvarlak-ağızlılar, yuvarlak ağızlılar

17 harfli

kanatlı hayvanlar, halkalı omurlular, zincirli kitaplar, yüzücü kaburgalar, yürüyen toplamlar, yuvarlakağızlılar, yuvarlak pullular, yuvaksal konaçlar

16 harfli

yüzgeç-ayaklılar, yerli basamaklar, Naemorhedus thar, koroner damarlar, infrared ışınlar, yüzgeç ayaklılar, yüksekkabuklular, Yüksek mantarlar, yuvarlakpullular, yuvarlak-kurtlar, yuvarlak kurtlar, yumurtacı ırklar

15 harfli

devamlı borçlar, vezikülopapülar, böcek kovucular, zorunlu borçlar, zor oyunu bozar, zırhlı başlılar, yüzgeçayaklılar, yürüyücü kuşlar, yürür kazaratar, yuvarlakkurtlar, yumuşakçamsılar, yumuşakcamsılar, yumuşak ışınlar

14 harfli

Yukarıılıpınar, n-kapalı yuvar, en iyi araçlar, zırhlıbaşlılar, zehirli mantar, zehirli gazlar, zar kanatlılar, zamansal yarar, yükselti tasar, yuvarcık sayar, yumurtlıyanlar, yumurtlayanlar, Yukarıyahyalar, Yukarıyağcılar, Yukarıulupınar

13 harfli

vajinal smear, mali tablolar, fitohormonlar, zayıf araçlar, zarkanatlılar, yükseltiyazar, yüksek toplar, yüksek dağlar

12 harfli

uçucu yağlar, edinilen kâr, zayıf bağlar, yüksük kadar, yumuşakçalar, yumşatıcılar, yumruk kadar, yumruk gadar, Yukarıyanlar

11 harfli

Yardımcılar, ön lambalar, moloz duvar, lead guitar, Karakadılar, Haticepınar, eski odalar, zoru da var, Zındancılar, zerre kadar, yuvar yuvar, yumuşak zar

10 harfli

Truvalılar, Muhacirlar, Köprühisar, Zıramanlar, zararlılar, Yüzbaşılar, yürürçalar, yüreği dar

9 harfli

Sarkatlar, hormonlar, Eskipazar, Cazkırlar, bas gitar, Zerrinkâr, zanaatlar, zanaatkâr, zaba adar, Yücepınar, Yücehisar, Yuvapınar, Yuvalılar, yutmuklar, Yurtpınar

8 harfli

pehambar, lütufkâr, ılgıncar, Hışımlar, Beypınar, Bağpınar, Alacalar, Abacılar, Zülfüzar, zülfüyâr, Zülfübar, Zülfizar, Zülfiyar, zülfikar, Zülfibar, zulfikar, Ziyanlar, ziyankâr, zimamdar, yuyallar, Yusuflar, ...

7 harfli

hanedar, bipolar, biladar, alaftar, ziyadar, zar zar, Yuvalar

6 harfli

konyar, zılkar, nunnar, mahşar, kapsâr, hafsar, dallar, cumbar, carcar, brokar, aşikâr, zummar, zulfar, Zorlar, zinhar, zilkar, zıykar, zıvkar, zıvgar, zılgar, yultar

5 harfli

zerar, Nizar, mıtar, Konar, kibar, ğadar, diyar, Çokar, zobar, zinar, zimar, zıvar, zıbar, zevar, zavar, zarar, zakar, zahar, zağar, zagar, zafar, ...

4 harfli

ohar, apar, zear, zaar

3 harfli

tar, zar

(a,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

405 satır İng. 405 lines

TV. 1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her resim dan oluşur

5 S RNA

bk. ribozomal RNA

Kelime Motoru