AR ile başlayan kelimeler

AR ile başlayan veya başında AR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AR ile başlayan kelimeler harf dağılımı

19 harfli

arz ve talep modeli, arz fiyat esnekliği, Arvicola terrestris

17 harfli

arzulanan yatırım, arz yönlü iktisat, arz yanlı iktisat, arz edilen miktar, Arvicola scherman

16 harfli

arzumanını almak, arz talep kanunu, Arusha Anlaşması

15 harfli

Aralık cıvatası

14 harfli

artırılabilmek, art zamanlılık, arkasına almak, arkasın yepmek, arızalanabilme, ardınca gitmek, arzulayabilmek, Arzela teoremi, arz fonksiyonu, arvat halayığı

13 harfli

artırılabilme, arkus hemalis, Aralık cıvata, arzusu kalmak, arzulayabilme, arz tezkeresi, arz esnekligi, arz çizelgesi, aruklandurmak, arturu durmak

12 harfli

arttık bakır, arıza yapmak, Argus tavuğu, arafonksiyon, arzuhâlcilik, arz derecesi, arz denklemi, arz cazibesi, Arundo donax, Arunda donax

11 harfli

arz fazlası, artı mercek, Armutçayırı, arı yanılgı, araştırılma, araştırılış, arzu duymak, arz kayması, arz dairesi, aryuvlatmak, arvatlanmak, arvad almah, aruz ölçüsü, Artvinlilik

10 harfli

arttırılma, artı kutup, Arslankaya, arka ameli, arbannamak, arzusuzluk, Arzupınarı, arzulatmak, arzulanmak, arzu etmek, arzı mevûd, arzağaları, arz yasası, arz şedülü, arz modeli, arz kapısı, arz kanunu, arz fiyatı, arz eğrisi, aryuvlamak, aryulanmak, ...

9 harfli

Arslanizi, arz etmek, art-beyin, arka arka, Arecaceae, ardaradan, ara oyunu, arzusuzca, arzulatma, arzulanma, arzulamak, arzuhâlci, arzıtilek, arzılamak, arz-ı hâl, arz talep, arz odası, ary etmek, arulanmak, aruklamak, aru buğda, ...

8 harfli

Arpaalan, Armutcuk, arı yeli, arbanmak, arap işi, arzumand, arzulama, arzlamak, arzımand, arzetmek, Aryanizm, Aryanist, arvatbaz, arulamak, arulamah, aru duru, Artvinli, arturmak

7 harfli

arediyo, ardönüm, ardınca, Araceae, ara oku, arzusuz, arzuman, Arzular, Arzuhan, arzuhal, Arzugül, arziyat, arzıval, arzıman, arzanlı, arustak, arustah, arusdah, artülke

6 harfli

arpacı, arımak, arımah, ardara, arzulu, Arziye, arzele, arzbar, arzani, aryeti, arvana, Arundo, aruluk, arukun, Arukız, Arukan, arucak, Artvin, artven

5 harfli

argus, ardön, arafe, araca, Arzum, arzız, arzıl, Arzık, arzel, arzan, arzam, arzak, arzah, Aryüz, aryûv, aryan, arvat, arvan, arvah, arvad, aruna, ...

4 harfli

arzu, arzi, arzı, arze, arya, arva, aruz, aruv, arut, arus, arûm, aruk, aruh

3 harfli

arz, ARV, aru

(a,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

405 satır İng. 405 lines

TV. 1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her resim dan oluşur

5 S RNA

bk. ribozomal RNA

Kelime Motoru