tezgin olmak

tezgin olmak

1.bk. tezikmek-1. 2.bk. tezikmek-5.


tezgin olmak

Bulunduğu yerden ya da sürüden ayrılıp uzaklaşmak (insan ya da hayvan için).


tezgin olmak

İşten soğumak, usanmak, tembellik ve haylazlık yapmak.


tezgin olmak ile benzer kelimeler

ezgin tezgin

Bilinmedik, yabancı, kuşku veren kimse: Ezgin tezgin gelir, sabanı tarlada bırakma.

tezgin

Ürkerek sürüden kaçan hayvan.

uçkun tezgin

Kaçıp kurtulmuş, başıboş hayvan.

başı kayusu olmak, (başı kayısı olmak, başı kayu olmak, başlu başı kayusu olmak)

Başı dertte olmak, başının derdine düşmek.

dudaş olmak, (dutaş olmak, tudaş olmak, tutaş olmak)

1. Karşılaşmak, raslamak, yaklaşmak, mukarin olmak. 2. Meşgul olmak, çalışmak

doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak)

Ganimete kavuşmak, zengin olmak

düş olmak, (tüş olmak, tuş olmak)

1. Yönelmek. 2. Rast gelmek, isabet etmek, musadif olmak, karşılaşmak. 3. Nail olmak, mazhar olmak, erişmek. 4. Delâlet etmek, uygun gelmek

daşra olmak, (taşra olmak)

Dışarı çıkmak


"tezgin olmak" karakter analizi

  • tezgin olmak, 12 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'e', 'z', 'g', 'i', 'n', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
  • tezgin olmak kelimesinin tersten yazılışı ' kamlo nigzet' diziliminde gösterilir.

(a,e,g,i,k,l,m,n,o,t,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

sitoplâzmik gen
İng. cytoplasmic gene

Mitokondri ve kloroplâst genleri gibi çekirdeğe ait olmayan gen.

tezgin olmak - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
e1
z4
g5
i1
n1
o2
l1
m2
a1
k1
Toplam puan değeri20