tevir

tevir

Durum, biçim


tevir

1.Çeşit, tür. 2.bk.tevil (I). 3.Renk.


tevir

1. Durum, biçim. 2. Tür, çeşit.


tevir

Tür, çeşit


tevir

Türlü.


tevir

Türlü.


Tevir Köken: Ar. Tavr’dan

Cinsiyet: Erkek 1. Çeşit, tür. 2. Renk.


tevir ile benzer kelimeler

tevir tevir

Çeşit çeşit, biçim biçim


Türlü türlü, biçim biçim.


Türlü türlü.

bir tevir

Bir tuhaf, bir çeşit.

ne tevir

Nasıl

tevir türlü

Türlü türlü, çeşit çeşit


"tevir" karakter analizi

  • tevir, 5 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'e', 'v', 'i', 'r', şeklindedir.
  • tevir kelimesinin tersten yazılışı ' rivet' diziliminde gösterilir.

(e,i,r,t,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yetki verme
İng. authorize

Yetkileme, bir işin yapımına izin verme.

vitrifiye
Fr. vitrifier

sf. Cama benzer biçimde olan.

vir itmek

Vurmak, söğmek, doldurmak, atmak vb. eylemleri art arda, birden, bol olarak yapmak.

vasıtasız vergi

a. huk. Vergi mükellefi önceden bilinen vergi.


bk. dolaysız vergi

terakkiperver
Ar. tera®®³ + Far. -perver

sf. (terakki:perver) esk. İlerici.

tevir - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
e1
v7
i1
r1
Toplam puan değeri11