tersiyer yapı

tersiyer yapı İng. tertiary structure

Bir proteinin polipeptit zincirinin primer ve sekonder yapılarının ilişkisi ile oluşan üç boyutlu konformasyonu.


tersiyer yapı İng. tertiary structure

Polipeptit zincirlerinin birbirine bağlanarak oluşturduğu üç boyutlu yapı.


tersiyer yapı ile benzer kelimeler

tersiyer

Fr. tertiaire

sf. kim. Üçüncül.


bk. üçüncül


bk. üçüncü zaman.


Tersiyer İng. Tertiary

İki milyon yıl öncesine kadar 65 milyon yıl civ...

tersiyer bileşik

bk. üçüncül bileşik

tersiyer bütil hidroküinon

İng. tertiary butil hidro quinone

Oksidatif bozulmayı önleyici gıda katkı maddesi, TBHQ.

tersiyer bütil karbinol

İng. İng. butylcarbinol, tertiary

Formülü (CH3)3CCH2OH, molekül kütlesi 88,13, e.n. 52 °C olan , suda az çözünen renksiz kristaller halinde bir alkol.

tersiyer folikül

İng. tertiary follicule

Üçüncül folikül.

tersiyer üretim

İng. inverse production

Karnivor hayvanların ikincil üretimi oluşturan hayvansal organizmalarla beslenmesi.

birincil yapı, birinci yapı

Osm. bünye-i ulâ

(botanik)


birincil yapı İng. primary structure

Bir polimerin veya makromolekülün kovalent iskeletinin tanımı. Subünitelerin dizisini ve zincir içi ve zincirler arası kovalent bağları kapsar....

algısal yapı

İng. perceptuai structure

Algılamanın parçaları arasındaki ilişkiler.


"tersiyer yapı" karakter analizi

  • tersiyer yapı, 13 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'e', 'r', 's', 'i', 'y', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
  • tersiyer yapı kelimesinin tersten yazılışı ' ıpay reyisret' diziliminde gösterilir.

(a,e,i,p,r,s,t,y,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yapısal protein
İng. structural protein

Organizmaya desteklik ve dayanıklılık sağlayan kollojen, elastin, keratin gibi gen

yapı kerestesi
Osm. inşaat kerestesi

Yapıda kullanılmak üzere belli ölçü ve biçimde kesilmiş ağaç gereç.

tip I reaksiyon
İng. type I reaction

Anafilaksi.

peynir tatlısı

a. Tuzsuz taze peynir ve irmikle yapılan bir çeşit tatlı.

ispermeçet yağı
İng. spermaceti

Memeli Physeter macrocephalus balinalarının başından elde edilen bol miktarda heksadesil p

tersiyer yapı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
e1
r1
s2
i1
y3
e1
r1
y3
a1
p5
ı2
Toplam puan değeri22