tepki koymak

tepki koymak

bir düşünce veya harekete karşı çıkmak.


tepki koymak ile benzer kelimeler

adım tepki fonksiyonu

İng. step response function

ağartısal tepki

Fr. Albumino-réaction

alerjik tepki

İng. allergic reaction

Zararsız bir antijene karşı oluşan bir aşırı bağışık cevap.

bakışımsız tepki

İng. asymmetric response

başa tepki

İng. feedback

Biyolojik ve biyokimyasal olaylarda salgılanan bir hormonun hem perifer hücreler üzerine hem de hormonu salgılayan hücreler üzerine etkili olması, geri besleme, geri bildirim, geri tepme, feedbek, feed-back etki, fidbek etki. Olumsuz ve...

bileşik tepki ilkesi

İng. principle of multiple response

Canlının yeni karşılaştığı durumlara uygun düşen birçok tepkileri denemesi ilkesi.

bireysel tepki

İng. individual response

Çağrışım ölçerinde, genel tepkilere uymayan bir sözcükle gösterilen tepki (Kent-Rosanoff listesi kullanıldığı zaman , çağrışım sıklık tablosunda gösterilmeyen bir sözcüğün kullanılmasıdır.)

coşkusal aşırı tepki

İng. emotional overreaction

Deneğin, durumun önem ve özelliğinin gerektirdiğinden daha güçlü olan coşkusal tepkisi.


"tepki koymak" karakter analizi

  • tepki koymak, 12 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'e', 'p', 'k', 'i', ' ', 'k', 'o', 'y', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
  • tepki koymak kelimesinin tersten yazılışı ' kamyok ikpet' diziliminde gösterilir.

(a,e,i,k,m,o,p,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yolak perkitimi
Fr. Colpopexie
yelip yortmak

Koşup durmak.

torasik empiyem
İng. thoracic empyema

Göğüs boşluğu empiyemi.

toprak yeyim
Fr. Géophagie
toplayabilmek

(-i) Toplama imkânı veya olasılığı bulunmak: “Birbiriyle boğaz boğaza gelen okul çocuklarını, Samet'in varlığı bugün

tepki koymak - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
e1
p5
k1
i1
k1
o2
y3
m2
a1
k1
Toplam puan değeri19