temrin

temrin Ar. temr³n

a. (temri:ni) esk. Alıştırma: “Bir zamanlar ben de nefsimi köreltmek için benliğimin burnunu kıracak böyle temrinler yapardım.” -H. Taner.


"temrin" karakter analizi

  • temrin, 6 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'e', 'm', 'r', 'i', 'n', şeklindedir.
  • temrin kelimesinin tersten yazılışı ' nirmet' diziliminde gösterilir.

(e,i,m,n,r,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

termit kaynağı
İng. thermite weld

Termit kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

zindeleştirmek

(-i) Zindeleşme işini yaptırmak.

yan değiştirme

Döven sürülürken iç yandaki hayvanı dışa alma.

üretim bunalımı

bk. aşırı

tinsel bilimler
İng. moral sciences

Kültür bilimleri ya da insan bilimleri. Karşıt kavramı: doğa bilimleri. // İnsanın tar

temrin - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
e1
m2
r1
i1
n1
Toplam puan değeri7