Pİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Pİ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Pİ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

piyelonefritis bovis, piyasa manipülasyonu, piyasa başarısızlığı, piyasa açıklık oranı

19 harfli

piyasa talep eğrisi, piyasa sunum eğrisi, piyasa istem eğrisi, piyasa bölümlenmesi, piyasa aksaklıkları

18 harfli

piyonefrolitiyazis, piyometra kompleks, piyasa tökezlemesi, piyasa potansiyeli, piyasa düzenleyici, piyasa çözümlemesi, piyasa araştırması

17 harfli

piyemik hepatitis, piyasa faiz oranı, piyasa doygunluğu, Pitman sınamaları

16 harfli

pizolitli kalker, piyoperikardiyum, piyoperikarditis, piyasaya almamak, piyasa ekonomisi, piyasa anarşizmi

15 harfli

piyopnömotoraks, piyoperitonitis, piyasaya düşmek, piyasaya çıkmak, piyasa izlemesi, piyasa gözetimi, piyasa açıklığı, piyango kıravat, piyango belgesi, Pixie bobkedisi

14 harfli

pisi balıkları, piyoperitoneum, piyohemotoraks, piyodermatozis, piyodermatitis, piyesleştirmek, piyelosistitis, piyelonefrozis, piyelonefritis, piyasa güçleri, piyasa dengesi, piyasa boşluğu, piyanolu kukla, piyano menteşe, piyango çekmek, pitot borucuğu, Pitman kayması

13 harfli

piyesleştirme, piyata tabağı, piyasa yapısı, piyasa yapıcı, piyasa talebi, piyasa sunumu, piyasa kurucu, piyasa istemi, piyasa fiyatı, piyasa dönemi, piyasa dilimi, piyasa değeri, piyasa bedeli, piyano kuramı, pitrik pitrik

12 harfli

pij doğurmak, piyosalpinks, piyoperikart, piyonefrozis, piyogranülom, piyelonefrit, piyeloektazi, piyastrellas, piyasa hacmi, piyasa etmek, piyasa açığı, piyangoculuk, piya yememek

11 harfli

Pirinççiler, piz alacağı, piyelografi, piyasacılık, piyasa yeri, piyasa payı, piyasa gücü, piyasa arzı, piyanoculuk, piyano teli, pityalismus, pitongiller, Pitman tipi

10 harfli

Pirinçeken, pizzacılık, piyoüreter, piyotoraks, piyoterapi, piyokolpos, piyelopati, piyelogram, piye etmek, piyazlamak, piyazcılık, piyata eğe, piyangosuz, piya mater, pivoksikam, pityalosel, pityalogog, pitüvitrin

9 harfli

pisi pisi, pizotifen, pizlengiç, piyometra, piyojenik, piyoderma, piynir öz, piyelitis, piyelitik, piyazlama, piyangolu, piyangocu, Piyadeler, pityalizm, pitüitrin, pitsikato, pitiütrin

8 harfli

piyender, piyadece, pizirgan, piyretin, piyofesi, piynirli, piyelmek, piyasmak, piyasacı, piyanocu, piyanist, pivazlık, pityalin, pituisit, pitoresk, pitlemek

7 harfli

pişinti, Piraziz, pinevet, pizzacı, pizolit, piyojen, piyeten, piyemik, piyazcı, piyanko, piyango, pitozis, pitosin, pitoruk

6 harfli

piyero, piyade, Piraye, pijama, pizdir, piyvaz, piyüri, piypiy, piyore, piyone, piynar, piyese, piyemi, piyelo, piyede, piyeçe, piyata, piyasa, piyano, piyale, piyada, ...

5 harfli

pişim, pinet, pi pi, pizza, piypi, piyon, piyes, piyaz, piyav, piyar, piyan, piyam, piton

4 harfli

piza, piye

3 harfli

piz, piy

(i,p) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A tipi fon

bk. A tipi yatırım fonu

Kelime Motoru