İçinde Pİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde Pİ geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

imiş`li buyurum kipi, Zelkova carpinifolia, yaldızlı pisi balığı, vitamin A propiyonat, vergi piramitleşmesi, Vallisneria spiralis

19 harfli

membrana pupillaris, lobuli epididimidis, fare başlı iskorpit, avro dolar piyasası, yarışılır piyasalar, yapraksı papillalar, yaldızlı-pisibalığı, valva trikuspidalis

18 harfli

hapislerin ikilemi, yükselen piyasalar, yumurta-piçigiller, yelpi teprek bilim, Xenopsylla cheopis, valva bikuspidalis, vajina endoskopisi, uzun kulaklı kirpi, uterus endoskopisi, Uromastix spinipes

17 harfli

yumurtapiçigiller, yazı tipi kartuşu, yaşlılık pigmenti, yaşlanma pigmenti, yarı etkin piyasa, vülpiyan (örneği), vinil etilpiridin, üstüne yazma kipi

16 harfli

refleks epilepsi, yulun yelpilenim, yelpikli yolakça, yelpi dirim sezi, yardımcı pigment, yapraksı papilla, volumetrik pipet, vinil propiyonat, vena oksipitalis, vena bisipitalis, ütopik sosyalizm, üreteropiyelitis

15 harfli

zappidü zuppudu, yürek kın yelpi, Yukarıpiribeyli, yöney yazı tipi, yazı tipi kartı, yassı epitelyum, yarmaçalı pilav, yampiri yumpuru, vorteks pilorum, vartanıyış kipi, üropiyonefrozis

14 harfli

röntgenoterapi, pisi balıkları, yaprakpireleri, yandaşlık kipi, üropig bezleri, üçüncü epitrit

13 harfli

kıyal iç tepi, çipilden kuşu, Yukarıkepirce, yere depilmek, yemek pişirme, yatak pirinci, yampir yampir, vinil piridin, vena spinales, vaz kapillare, varsayış kipi, vaksinoterapi, vadeli piyasa, üropiyoüreter, üropigyal bez, üçüncü piyasa, üçgen piramit

12 harfli

sıçan piresi, pij doğurmak, ? (pi)sayısı, kızıl pirinç, kapitülasyon, ipini kırmak, cövüz pisiği, Zosteropidae, yumurta piçi, yığın tepisi, yelpirdetmek, yelpik kesen, yel yepildek, yatay piyasa, yaş piramidi, yassı epitel, yapay piyasa, Vipera aspis, üye epiklemi, üreme polipi

11 harfli

Pirinççiler, Moro tepisi, epilimniyon, çipildetmek, yumurtapiçi, yepiştirmek, yelpizlemek, yelpirdetme, yelpirdemek, yelpikleten, yelpi yazar, yelpi ölçer, vajinoskopi, vagotropizm, uzay pilotu

10 harfli

Pirinçeken, epipelajik, biyoterapi, yıkım piri, yepiştirme, yepişlemek, yelpirdeme, yampirilik, yakıt pili, yaban tipi, Volta pili, vapoterapi, vagotropik, ürinoskopi

9 harfli

pisi pisi, kapitulum, harmanpiş, zomepirak, yepizyeni, yelpileme, yelpiksel, yelepimek, yazı tipi, yayınispi, varış ipi, üropigyum, uyku kipi, urotropin

8 harfli

piyender, piyadece, hapislik, epilitik, zopiklon, zipitmek, yuma ipi, yilpikli, yerpinti, yerpimek, yelpinyh, yelpimek, yelpilik, yelpikli, yapilmak, yampirik, velespit, üroskopi

7 harfli

pişinti, Piraziz, pinevet, zimpiri, yepinti, yepindi, yelpize, yelpiyh, yanpiri, yampiri, ütopist

6 harfli

kepinç, piyero, piyade, Piraye, pijama, ipince, zappik, yüzipi, yilpik, yerpis, yelpiz, yelpik, yapili, yanpir, yampiş, yampir, yalpik, vampir, ütopik, üstüpi

5 harfli

pişim, pinet, pi pi, kepin, zipik, zilpi, zapit, yanpi

4 harfli

yapi

(i,p) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A tipi fon

bk. A tipi yatırım fonu

Kelime Motoru