PAT ile biten kelimeler

PAT ile biten veya sonunda PAT olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pat sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. pat TDK anlamını görüntüle

PAT ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

tümevarımsal ispat

14 harfli

analitik ispat

11 harfli

şapat gapat

9 harfli

kartonpat, karaispat, feldispat

8 harfli

tırakpat, psikopat, pata pat, nevropat, feldspat

7 harfli

sat pat, pat pat, çatapat, çat pat, çalapat, altıpat

6 harfli

şarpat, sırpat, patpat, kolpat, kispat, ırapat, çatpat

5 harfli

ispat, Alpat

4 harfli

apat

(a,p,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a posteriori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

A tipi fon

bk. A tipi yatırım fonu

AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Kelime Motoru