MAL ile biten kelimeler

MAL ile biten veya sonunda MAL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mal sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. mal TDK anlamını görüntüle

MAL ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

gelirli taşınmaz mal

19 harfli

uluslararası anamal, sarmal yapan sarmal

18 harfli

türdeş olmayan mal, orta nitelikte mal, kuvvetli üstün mal, gümrüklenmemiş mal, emniyeti suistimal

17 harfli

yatırılmış anamal, sermaye yoğun mal, hiperbolik sarmal

16 harfli

Yukarışehitkemal, yazılımlı anamal, toplumsal anamal, tersüstel sarmal, parabolik sarmal, ödenmemiş anamal, gümrüklenmiş mal, gümrüğe tabi mal

15 harfli

zayıf üstün mal, satılamayan mal, özdeksel anamal, onda-bir normal, hukuksal anamal

14 harfli

yarı mamul mal, yabancı anamal, üretici anamal, tutulmayan mal, saymaca anamal, ödenmiş anamal, gönderilen mal, geri gelen mal, emek yoğun mal, durağan anamal

13 harfli

Yıldırımkemal, Sû-i isti`mâl, poikilotermal, Mustafa Kemal, infinitezimal, ikinci el mal, heterojen mal, gümrüksüz mal

12 harfli

yuvarlak mal, yedek anamal, yasal anamal, yapılmış mal, tripanosomal, temel anamal, taşınmaz mal, süper sarmal, standart mal, nazolakrimal, mürekkep mal, konsinye mal, kısıtsız mal, kaynaşık mal, işlenmiş mal, ineğimsağmal, iktisadi mal, gümrüklü mal, gastrodermal, evrik normal, eneğimsağmal, ...

11 harfli

zorunlu mal, yamal yamal, taşınır mal, sermaye mal, serbest mal, Re`sü`l mâl, önemsiz mal, ölçünlü mal, markalı mal, kişisel mal, kelepir mal, ikincil mal, homojen mal, hidrotermal, hamal camal, Dervişcemal, çift sarmal, bileşik mal

10 harfli

zaruri mal, Yavuzkemal, türdeş mal, tutsak mal, ticari mal, şistosomal, Şehitkemal, normal mal, menkul mal, köşeli mal, homotermal, Esad Kemal, epididimal, ektotermal

9 harfli

yatık mal, üstün mal, tapon mal, şah ismal, süper mal, suistimal, sonul mal, proksimal, prodromal, peşdemmal, perihemal, parça mal, özdeş mal, ölçün mal, olancamal, nihai mal, mamul mal, karma mal, kaçak mal, jeotermal, izotermal, ...

8 harfli

sustimal, sartumal, resülmal, piştimal, peytemal, peştimal, peştamal, peşdamal, özanamal, önanamal, mirî mal, maksimal, lüks mal, lakrimal, kabzımal, haftamal, Gülcemal, gara mal, Bircemal

7 harfli

yoz mal, susamal, stromal, payimal, parimal, öycümal, optimal, minimal, kolomal, karamal, istimal, ihtimal, evcumal, evcimal, ehdimal, desimal, çıdamal

6 harfli

başmal, termal, tasmal, sarmal, sağmal, pişmal, normal, maymal, itimal, hammal, formal, dermal, çurmal

5 harfli

timal, Tamal, şumal, şimal, şımal, Özmal, Namal, kemal, kamal, ismal, ikmal, ihmal, icmal, hemal, hamal, ehmal, domal, demal, Damal, cemal, camal

4 harfli

imal

(a,l,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A filmi İng. "A" picture

Sinema Tecimsel sinemada, yapım giderleri, oyuncular, sanat ve emek yönünden ön sı

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
Kelime Motoru