MAL ile başlayan kelimeler

MAL ile başlayan veya başında MAL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

MAL ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Malthus nüfus kuramı, malt kuru posası unu, malign kataral fever

19 harfli

maloluş sayışımları, maliyet gelir oranı, maliyet çözümlemesi

18 harfli

Malpighi kanalcığı, Malpighi hücreleri, Malpighi cisimciği, maliyet muhasebesi, maliyet fonksiyonu, maliyet enflasyonu, malign karma tümör

17 harfli

malumu ilam etmek, Malthusçu ekonomi, Malpighicisimciği, Malpighi tabakası, maliye politikası

16 harfli

Malus sylvestris, malumattar etmek, malt kuru posası, Malpighi tüpleri, Mallorycisimciği, maliyet eğrileri, mali yıl yöntemi, mali transferler

15 harfli

malumatfuruşluk, malumat edinmek, Mallow uzaklığı, Malloryhiyalini, maliyet analizi, malikâne timarı, malikâne divanı, mali yıl dönemi, mali regülasyon

14 harfli

mali teşvikler, malumat vermek, malumat sahibi, malulen emekli, malto dekstrin, Malta teriyeri, Malta palamudu, malt kabukları, malondialdehit, maloluş eğrisi, malları görmek, maliyet fiyatı, Malineseköpeği, mali saydamlık

13 harfli

mali tablolar, malvalik asit, malumatsızlık, malumat etmek, malumat almak, Maltız keçisi, maltapalamudu, Malta sıtması, Malta humması, Malpighi katı, malonat testi, Mallow ölçütü, maliyetsizlik, mali protokol, mali politika

12 harfli

malsal ücret, malumatfuruş, Malthusçuluk, Malta koyunu, Malta keçisi, Malonik asit, malonaldehit, malnutrisyon, mallofagozis, malign tümör, mali yönetim, mali yatırım, mali sermaye

11 harfli

mal borsası, mal birliği, malum değil, Malta eriği, malt şekeri, malt posası, malpozisyon, malokluzyon, maliyecilik, malik olmak, mali yardım, mali varlık, mali sektör, mali piyasa

10 harfli

malvarlığı, malumattar, malumatsız, malul gazi, maltlanmak, Malta taşı, Malta haçı, malt özütü, malpraktis, malon asit, Mallophaga, Malkoçoğlu, maliyetsiz, malignansi, malifotura, mali senet

9 harfli

malsınmak, Malvaceae, maluniyon, malumatlı, malum ya!, maluliyet, maltlanma, malt çimi, malt çili, Mallıdere, malleolus, mallanmak, Malkoçlar, Malkoçköy, maliyetli, malikiyet, Malikilik, malihülya, mali yapı, mali risk

8 harfli

malyemez, malyağma, malullük, maltalık, malmıkat, malmaşat, mallanma, malkıran, Malkarca, malkadın, maliyesi, maliyeci, malinkiy, malikâne, malignan, mali yıl

7 harfli

malzeme, malumat, malulen, maltepe, Maltalı, Malören, malmeki, Mallıca, malleus, mallebi, Malkoca, Malkaya, Malkara, maliyet, malisor

6 harfli

malyer, malyar, maltoz, maltol, maltiz, maltız, maltaz, maltak, malsal, maloka, malmuç, malmaş, mallim, Mallık, mallem, mallar, mallah, Malköy, malkoç, malkat, Malkar, ...

5 harfli

malya, Malva, maluz, malum, malul, maluk, maluh, malto, malta, maloz, Mallı, malle, malim, malik

4 harfli

malt, malm

(a,l,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A filmi İng. "A" picture

Sinema Tecimsel sinemada, yapım giderleri, oyuncular, sanat ve emek yönünden ön sı

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
Kelime Motoru