A filmi

A filmi İng. "A" picture

Sinema Tecimsel sinemada, yapım giderleri, oyuncular, sanat ve emek yönünden ön sırada gelen uzun film.


A filmi ile benzer kelimeler

aile filmi

İng. family film

Sinema Kişilerin kendi aile yaşamlarıyla ilgili olarak çevirdikleri özenci filmi (Türk sinema tüzesinde bu çeşit filmler denetleme dışıdır).

amortisman filmi

(a.) Sinema (Türkiye'de) Herhangi bir filmin yıl boyunca sağladığı gelirden, o yılın amortismanı düşüldükten sonra ödenmesi gereken gelir vergisini ertelemek amacıyla, yıl sonunda gidere geçmek üzere çevrilen çırpıştırma film.

ara filmi

İng. insert

Sinema/TV. Bir televizyon izlencesinde, özellikle haberlerde kullanılmak üzere önceden hazırlanan ve canlı yayında izlencenin gerekli yerinde gösterilen film.

araştırma filmi

a. sin. ve TV Herhangi bir bilimsel araştırmada alıcının salt bir kayıt aracı olarak kullanılmasıyla elde edilen film.


İng. record film

Herhangi bir bilimsel araştırmanın yapılışını, bu araştırmada baş vurulan yö...

B filmi

İng. "B" picture

Sinema Tecimsel sinemada yapım giderleri, oyuncular, sanat ve emek yönünden "A" filminden sonra gelen uzun film; özellikle gangster ve kovboy filmleri bunlar arasında yer alır.

balet filmi

İng. ballet film

Sinema Bir balet gösterisini olduğu gibi ya da sinemaya özgü anlatımla aktaran film çeşidi.

belgelik filmi

İng. stock film, library film

Sinema/TV. Film belgeliğinde saklanan film. (Önemli kişilerin, olayların, yerlerin ve benzerlerinin görüntülerini taşıyan bu filmler, gerektiğinde başka filmlerde, televizyon izlencelerinde kullanılır).

bilgisayar filmi

İng. computer film[[Alm. "Computer Film

Sinema/TV. Bilgisayar canlandırmasıyla gerçekleştirilen film. (Şimdilik bütün bilgisayar filmleri, bilgisayar canlandırması yani bilgisayar canlıresimi olduğundan, ile bilgisayar canlandırması anlamdaş olarak ...


"A filmi" karakter analizi

  • A filmi, 7 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', 'i', şeklindedir.
  • A filmi kelimesinin tersten yazılışı ' imlif A' diziliminde gösterilir.

(a,f,i,l,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

negatif film
İng. negative film

Sinema Negatif-pozitif işleminde alıcıda kullanılan ve işlemelikte işlendiğinde

temsilci harf

bk. yer tutucu simge.

omfaloraji
Lat. omphalorrhagia

Göbek kanaması.

oftalmi
İng. ophthalmia

Gözün, konjunktivanın veya gözdeki derin yapıların yangısı.

monofazik ilaç
İng. monophasic drug

Yirmi bir gün boyunca kullanılan hapların östrojen ve projestin dozunun sabit olması.

A filmi - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
f7
i1
l1
m2
i1
Toplam puan değeri13