kazgaç

kazgaç

Tekneden hamur kazımaya yarayan demir araç.


kazgaç

Bakırcıların kapları kalaylamak için kullandıkları bir demir araç.


kazgaç

1.bk. kazağı (I)-2. 2.bk. kazağı (I)-1.


"kazgaç" karakter analizi

  • kazgaç, 6 karakter ile yazılır.
  • k harfi ile başlar, ç harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'k', 'a', 'z', 'g', 'a', 'ç', şeklindedir.
  • kazgaç kelimesinin tersten yazılışı ' çagzak' diziliminde gösterilir.

(a,g,k,z,ç) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yüzgeç kaidesi
İng. fin base

Bir yüzgecin vücuttan çıktığı bölgesi.

yakınsak süzgeç
İng. convergent filter

Bir ilingesel uzayda erey noktası var olan süzgeç.

gözden çıkarmak

bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek: “İnsan, emeğini o kadar kolay g

çürük gaz

a. kim. Otomobil vb. taşıt araçlarının egzozundan çıkan yanmış gaz.

zıvgaçlamak

Fışkırtmak.

kazgaç - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
k1
a1
z4
g5
a1
ç4
Toplam puan değeri16