İçinde TEN geçen kelimeler

İçinde TEN geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde TEN geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Weingarten operatörü, üstten sınırlı işlev, üstten kapaçlı motor, üççizgili-kertenkele, toplumcu köktencilik

19 harfli

yöneten değişkenler, yarı yetenekli işçi, yardakçı ergiten öz, Widmanstaetten yapı, vergi yetenekliliği, üstten sidik deliği, üstten akımlı karaç, toprak kertenkelesi

18 harfli

yüksekten konuşmak, Toros kertenkelesi

17 harfli

yürekten çağırmak, yetenek yaklaşımı, yansıtım yeteneği, vekâleten atanmak, üstten dişli kazı, üstten aydınlatma, üriner retensiyon, Trichomonas tenax, tıknaz kertenkele

16 harfli

itenekli ayırıcı, İtenek saplaması, göğüsten bitişik, bebenek genelten, yürütme yeteneği, yönetim yeteneği, yeşil kertenkele, vekâleten atanma, vekâleten atamak, üstten kazaratar, tırnak kerpeteni

15 harfli

üdürgü tenliler, ince kertenkele, cepten harcamak, yürekten kesmek, yüksekten uçmak, yüksekten korku, yüksekten atmak, yüksekten almak, yüğsekten uçmak, yüğsekten atmak, yeteneksiz işçi, yeşilkertenkele, vekâleten atama, üstün yetenekli, üstten ışıklama, üreme yeltenimi, tungsten ışıtaç, tungsten çeliği, trake stenozisi, tersleten (kas), tenzilat yapmak

14 harfli

tendo uzatması, ilgeçten sıfat, yöneten kelime, yeyni terleten, yetenekli işçi, yetenek ölçeri, Yeniten haklar, vitesten atmak, üstten sınırlı, üstten dağıtım, üretrostenozis, türütenç olmak, trakeostenozis, terim yöneteni, tenya segmenti, tenya koroidea

13 harfli

tengir mengir, cepten vermek, zekâ yeteneği, yöneten deyim, yeteneksizlik, yetenek rantı, yasmıkçıl ten, üstten bakmak, uyma yeteneği, tıkaç türeten

12 harfli

üdürgü tence, kan seyirten, yeteneksizce, yeteneklilik, yeklemcikten, yazlık keten, yaban keteni, üstten kapaç, üstten görüş, üçten dokuza, testengerlek, tenzilirütbe, tenzil etmek, tenzih etmek

11 harfli

tensel ceza, yeteneklice, yelpikleten, yarıölseten, yabanketeni, üsten almak, üreten koni, totipotensi, tinsili ten, tersizleten, tenzilatsız

10 harfli

z-tenetomi, yeteneksiz, yeteneklik, yetenekler, yenilekten, yelsileten, yağ eriten, üstenlemek, üstenkuplu, üstencilik, üstencelik, üdürgü ten, üçüz tenli, tenzilatlı, tenyafugal, tenya seki, tenya koli

9 harfli

yiltenmek, yetenekli, yeltenmek, vekâleten, ürotensin, ünipotent, unipotent, Tütenocak, traverten, testenbel, tenyaform

8 harfli

bahtenis, tengireg, şitenmek, bektenis, bahtenes, yürekten, Yücelten, yeşilten, yenişten, yeltenme, yelteniş, yeltenim, yeletten, vetendaş, vehleten, üstenmek, tungsten, tinleten, tezleten, terleten, tepreten, ...

7 harfli

şitengi, zigoten, zeetten, zeerten, yürüten, Yetener, yetenek, yetence, üstenme, üstenek, üstenci, ünleten, Tütenli, türeten

6 harfli

tensem, Bekten, zatten, yilten, yelten, yekten, üstten, üğüten, tenzuf, tenzor, tenzim, tenzil, tenzih, tenzif, tenyal

5 harfli

zeten, zaten, yeten, veten, tüten, tuten, teten

(e,n,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

Kelime Motoru