İçinde NA geçen kelimeler

İçinde NA geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde NA geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sağrak ıdık-sanakçıl, karnı sırtına gelmek, demin yümün oynatmak, çöpelcana dokunan öz

19 harfli

yazar kaynak dizimi, yanaşık bağımsızlık, şeytan atına binmek, mıknatıssal gecikim, membrana pupillaris, koninin yanal alanı, imamkayığına binmek, finansal derinleşme, elini altına salmak, böbrek çanakçıkları, Bosna Hersek Sorunu

18 harfli

Styrax officinalis, kılı kılına çekmek, kanat küçük deliği, gonadorelin almacı, fırtına kuşugiller, enaz gayret kanunu

17 harfli

yanlamasına geçiş, tırnak yoğunlanım, sperma ana gözesi, oynaksal dilim ay, operasyona çıkmak, Naegleria fowleri, mıknatıssal erkil, kanatlı hayvanlar, galeyana getirmek, eli ardına varmak, cama kaynayan tel

16 harfli

tırnak yoklaması, Natrix tesellata, Naemorhedus thar, mıknatıslanırlık, etle tırnak gibi, ekonomik bunalım, Buphaga africana, bukanak keseklem

15 harfli

yalancı zargana, üretim bunalımı, teşrifat nazırı, sağlanan kazanç, onamsız görüşme, mamma maskulina, kanat ön deliği, inanç öyküncesi, ictinâb da`vâsı, galeyana gelmek, enaz faiz oranı, çapraz uzunayak

14 harfli

termit kaynağı, Yukarıılıpınar, yaşanabilirlik, yanaşık açılım, yanabidildamak, vesaitinakliye, vajinal sünger, sıralanabilmek, nasibini almak, kuzey balinası, kurşun kaynağı, korona radiata, itizi oynatmak, ikinci oynatım, fırtına uğrağı, didona sakallı, dekor korunağı, Bosna Hersekli

13 harfli

mıknatıslanma, vajinal smear, töre cinayeti, sıralanabilme, sanat züppesi, nakış işlemek, korona dentis, konka nazales, kanatlı gribi, inançlı işlem, gonadoliberin, fanatikleşmek

12 harfli

sarınabilmek, yanak yapımı, yanak yanağa, yanak vuruşu, yanak ünsüzü, savunabilmek, radyal kanal, oynaksal çir, nankörleşmek, nakış ipliği, mıknatısiyet, konak çekmek, kına yengesi, kan kaynaklı, inan (kemik), Gürgenpınarı, dınaza almak, çırnak atmak, çadır çanağı, bunayıvermek

11 harfli

yaşanabilme, yanlamasına, yanal yüzey, turnacıbaşı, sibernasyon, savunabilme, kılı kılına, kapan naibi, inan altçıl, Haticepınar, güle oynaya, gâvurcasına, Danamandıra, Büyükburnak, büyük nabız, bunayıverme

10 harfli

ses kanalı, konak gibi, kaynaçtaşı, inançsızca, inançlılık, inan olsun, ığna etmek, goyamacana, düzgenallı

9 harfli

yosnatmak, yanal yüz, yanabilme, sarınacak, Saç kanat, Ortaçanak, nankörlük, namertlik, nalburluk, miskinane, mıknatısi, kaynadili, kanatlıat, inançlıca, inan altı, donamamak, çağnaşmak

8 harfli

Turnacık, tanazlık, sakiname, nazeneyn, natriyum, nağmesiz, kanamalı, inançsız, fanatizm, çırnakaz, Canımana, Bozkanat

7 harfli

buvanak, soyfana, Senaiye, sanatçı, nazenin, nağmeli, nadolol, kurnacı, konanka, kanamak, inamsız, drezina, danamak, civarna

6 harfli

zerana, tıynak, sonahı, safena, oy ana, nunnar, mınnak, kurnaç, korona, kornaj, kopana, kapana, didona, dınaza

5 harfli

yanna, sonah, Senai, pahna, Nasih, nariç, namet, korna, Konar, koana, inanı, donan

4 harfli

Onan, nari, NADP, inan

(a,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
Kelime Motoru