İçinde GAR geçen kelimeler

İçinde GAR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gar sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. gar TDK anlamını görüntüle

İçinde GAR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yarıyıllık rüzgârlar, Weingarten operatörü, Utricularia vulgaris, sabore dekstroz agar, rüzgârdan nem kapmak, mevduat garanti fonu, Margaropus annulatus, logaritmik fonksiyon, Logaritmanın mantisi, karesel GARCH süreci, karesel GARCH modeli, Gartner kanalı kisti, garip yiğitler ağası, garanti altına almak, düzgün geçişli GARCH, Dracunculus vulgaris, Bulgaristan Türkleri, Briggs logaritmaları, bileşen GARCH modeli, “ baumgarten” tüzüğü, Aphyosemion gardneri

19 harfli

üstsel GARCH süreci, Strongylus vulgaris, STAR-STGARCH modeli, para iade garantisi, Melolontha vulgaris, Margaropus winthemi, Logaritmik tekillik, Logaritmik integral, logaritması alınmak, logaritmalı denklem, ızgara yazı türleri, Hoppegartenöksürüğü, hayvan eylek gararı, geleneksel uygarlık, Gauss logaritmaları, Garrulus glandarius, garman çarman olmak, garantili tahviller, eşikli GARCH süreci, çevrimsel rüzgârlar, Crocodilus vulgaris, ...

18 harfli

uygarlık değişmesi, Trablusugarp ocağı, sigara kâğıdı gibi, rüzgâr aşındırması, Phaseolus vulgaris, Palinurus vulgaris, Pagellus bogaraveo, Napier logaritması, logaritmik dönüşüm, Logaritmik denklem, kromozom garnitürü, imik garıncalanmak, ızgara palangaları, hangi rüzgâr attı?, gocagarı gavurgası, gargaraya getirmek, garantisiz borçlar, garaltıya söylemek, Fragaria xananassa, Foeniculum vulgare, düzensiz rüzgârlar, ...

17 harfli

uygarlık çarpması, Triturus vulgaris, sürekli rüzgârlar, STAR-GARCH modeli, Prunella vulgaris, pemfigus vulgaris, negatif logaritma, mevsim rüzgârları, Marrubium vulgare, logaritma tablosu, kabartma ızgarası, ızgara parmaklığı, Hippuris vulgaris, gregar parazitlik, garantisiz tahvil, garantileyebilmek, garannuh garışmak, fizyolojik asgari, finans oligarşisi, çañ çañgara etmek, Coracias garrulus, ...

16 harfli

zeigarnik etkisi, yıllık rüzgârlar, yaygarayı basmak, yaygara koparmak, yadigâr bırakmak, VECHGARCH modeli, uygarlık bölgesi, Triticum vulgare, Thynnus vulgaris, Syringa vulgaris, Sturnus vulgaris, sigara tiryakisi, Sciurus vulgaris, rüzgâr süpürmesi, rüzgâr çizelgesi, Persica vulgaris, Logaritmik türev, lacto bulgaricus, ızgara çizgileri, Homarus vulgaris, GJR-GARCH modeli, ...

15 harfli

garanti belgesi, zıvanalı sigara, yerel rüzgârlar, yaprak sigarası, Wetzel ızgarası, VCMGARCH modeli, üfleme ızgarası, Smaris vulgaris, sigara tabakası, sigara ağızlığı, satış garantisi, rüzgâraltı yanı, rüzgâr tutmamak, rüzgâr makinesi, rüzgâr erozyonu, magarya sandığı, magarna déyneğı, Logaritmik seri, kuvvetli rüzgâr, koruma ızgarası, kasgara sagrada, ...

14 harfli

garanti fiyatı, Yeddigardaşlar, yadigâr kalmak, VS-GARCH model, toygar çorbası, Tinea vulgaris, Tinca vulgaris, Solea vulgaris, sigara tablası, ocağı garalmak, mutedil rüzgâr, Maena vulgaris, M-GARCH süreci, logaritmik faz, kontur garanti, kalıp sigarası, ızgara araması, ılgar çekilmek, halat ızgarası, Haemogregarina, GQGARCH modeli, ...

13 harfli

sigara böreği, sigara böceği, zıvgar yapmak, yadigâr olmak, VGARCH modeli, uygarlık dili, tışarırüzgârı, TGARCH süreci, tepeli toygar, tavıkgarağısı, şef garsonluk, sigara kâğıdı, rüzgâr aygıtı, renk ızgarası, QGARCH süreci, QGARCH modeli, örsgars olmak, orman toygarı, margarik asit, mali oligarşi, Lota vulgaris, ...

12 harfli

gara sürtmek, zıvgar olmak, yaygaracılık, yanık rüzgâr, vesel garani, uygar toplum, tongarelması, TGARCH model, tepelitoygar, sigarasızlık, sigara içmek, saba rüzgarı, rüzgârsızlık, rüzgârlanmak, rüzgâr almak, mongar etmek, kontrgaranti, ızgara köfte, ızgara çatkı, ızgara alanı, Hüdavendigâr, ...

11 harfli

kologaritma, gara salgın, zıvgarlamak, Yeddigardaş, uygarlaşmak, tongarlamak, şıvgarlamak, şelte garın, solgaripler, sigaracılık, sigara yeri, sağgaripler, rüzgârölçer, rüzgârlanma, rüzgârlamak, rüzgâr yükü, rüzgâr yanı, rüzgâr üstü, rüzgâr gülü, rüzgâr gücü, rüzgâr gibi, ...

10 harfli

gartlangaz, garklanmak, zeytungara, zangarakçı, Yedigardaş, yaygaralık, yağli-gara, yağlı gara, üst ızgara, uygarlaşma, tozmangara, şef garson, şavgartmak, rüzgârlama, rüzgârgülü, Megarhinus, megarektum, Margaropus, logaritmik, linliñgara, karabulgar, ...

9 harfli

garklamak, yaygaracı, vulgarize, uygar din, toh garın, sigarasız, sigaralık, salgaraya, salgaracı, rüzgârsız, rüzgarlık, Rüzgârlar, rengârenk, otelgarni, naggartın, margarita, logaritma, lavgarlık, lavgaracı, korrugare, Kongarata, ...

8 harfli

gareyazi, zıvgarlı, zıgarmak, yanıgara, yanangar, Üçgardaş, uygarlık, ungarmak, Toygarlı, sigaralı, sigaracı, rüzgârlı, Pirgarip, Öztoygar, ozgarmak, ongarmak, oligarşi, Nurnigâr, margarit, margarin, margarat, ...

7 harfli

hangara, gartlaç, zilgara, zigarbi, yaygara, yadigâr, VSGARCH, üşengar, ürüzgar, ülüzgar, uygarca, uluzgar, taşgaru, şıngart, şavgara, STGARCH, savgara, salgara, sakgara, örüzgar, ölüzgar, ...

6 harfli

zıvgar, zılgar, yongar, yangar, Tulgar, toygar, tongar, tişgar, Şungar, şivgar, şıvgar, şılgar, şengar, sungar, sigara, sefgar, rüzgar, pungar, pıngâr, otogar, nagara, ...

5 harfli

garez, zagar, uygar, ulgar, tagar, sigar, rögar, Nigâr, lagar, kugar, ilgar, ızgar, ırgar, ıngar, ılgar, hugar, gugar, gârye, garuk, garuh, gartı, ...

4 harfli

garu, gart, gars, garp, garo, gark, gari, garı, gare, gard, garb, gara, agar

(a,g,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A+T/G+S oranı İng. A+T/G+S ratio

DNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oran

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

abanozgiller

ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.


Osm
ABD kongresi İng. US Congress Fr. Congrès des Etats-Unis d'amerique
Abdülgaffar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Kullarının günahlarını bağışlayan Tanrı'nın kulu.

Abdülgaffur Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek bk. Abdülgafur

Abdülgafur Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Suç bağışlayan, merhamet eden Tanrı'nın kulu.

Abel grubu

bk. değişmeli grup.

Kelime Motoru