İçinde CE geçen kelimeler

İçinde CE geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde CE geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Brucella melitiensis, tinsel beceriksizlik, cüce bataklık tavuğu

19 harfli

gece gözü, kör gözü, cüce bataklıktavuğu, celseyi tatil etmek, zorunlu izlenceleme, zeytin kabuk böceği, yükünleşme derecesi

18 harfli

santigrat derecesi, Leuciscus cephalus, ikilemeli yantümce, içice giren destek

17 harfli

sakatlık ödencesi, erik kabuk böceği, dönencealtı iklim, cezaevi öğretmeni, Zoarces viviparus, yüreksel yelkence

16 harfli

grafik penceresi, zencef, (sencef), zararlı böcekler

15 harfli

ince kertenkele, inanç öyküncesi, cepten harcamak, cebirsel leşlev, böcek kovucular, boyun bilmecesi, beceri oyuncusu, zorunlu güvence

14 harfli

siğmik çevrece, mumurganböceği, melcemeş etmek, kamu güvencesi, içice biçimler, gece gösterisi, Celsius ölçeği, bölümce romanı, zencefilgiller, zamanlık tümce, zaman önceliği, yüzey incekatı, yürüyecekleyin

13 harfli

cezaevi okulu, Brucella suis, yücelik etmek, süslüböcekler, sinir çevrece, sigara böceği, kandil gecesi, cepten vermek, zencefil tozu, Yürükyenicesi, yürek çevrece

12 harfli

cermankalemi, üdürgü tence, sersemcesine, kuş örümceği, ivecen kezik, iş güvencesi, ibicek atmak, ebced hesabı, delice doğan, delice bakla, cennet öküzü, yüzgörümcesi, yüz binlerce

11 harfli

tensel ceza, külhanbeyce, kuşörümceği, kola cevizi, Haticepınar, gence papah, elöğrenceği, dönencealtı, böcek kuşak, bilinçsizce, bellencelik, artı mercek, acemicesine, zincef gibi, zalimcesine, zahmetsizce, yüceltilmek

10 harfli

niceleyici, ince kesen, haincesine, habersizce, cennet otu, altcüceler, zincelemek, zerincemek, zencelemek, yüzleşmece, Yürücekler, yüreksizce, yüceltilme

9 harfli

önemsizce, Ovayenice, İncehıdır, İncegedik, Bölceağaç, becerikli, Arecaceae, zatülcenp, yüzlemece, yürüyecek, yünceklik, Yücetekin, Yücepınar, yüceltmek

8 harfli

Tepelice, telcecil, sersemce, piyadece, Moraceae, miskince, kömelice, kertlice, görüncez, gergicek, evirecek, deminceg, çirkince, zülcelel, zövülcen, zöhmünce, zireatce, zilhicce, zevcelik, Zencefre, zencefil, ...

7 harfli

yücelik, temizce, telceli, sılehce, melceme, hâllice, evsecek, dünlece, diricen, çizecek, Araceae, züppece, zihince, zerrece, zehilce, zehelce, zalimce, yüyecek, Yürücek, Yünlüce, yüklüce, ...

6 harfli

tevceh, mecene, köccek, ivecen, ipince, haince, ficeyh, dâhice, cendek, cendeh, acemik, zincer, zincef, zencep, zekice, yüzcek, yüvcek, Yülüce, yüğcek

5 harfli

incek, gence, efece, ecece, ebcet, düpce, ceket, ceker, bölce, abece, zülce, zevce

4 harfli

ecef

(c,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

abbecik

Bembeyaz.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
ABC yöntemi İng. ABC method
İng. approximate bootstrap confidence method
Abdülcebbar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

Kelime Motoru