CE ile biten kelimeler

CE ile biten veya sonunda CE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

CE ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

yoğurtlaşık yelince

18 harfli

ikilemeli yantümce, yerdeğişir izlence

17 harfli

yüreksel yelkence, uyrumlu art tümce

16 harfli

yuvarçiğit gözce, yazınsal bilmece, yardımcı izlence, yardımcı düşünce, yakrıcıl besince, ündeşli evirmece, uyrumlu ön tümce, uyrumlu iç tümce

15 harfli

zorunlu güvence, yakrısız derice, yakın değinmece, türetik işlence, tümleyici tümce

14 harfli

siğmik çevrece, zamanlık tümce, yineli güvence, yerel söylence, yelcil incirce, yasmık çevrece, yancıl gerimce, yağsal öykence, üçüncü izlence, uzak değinmece, ulusal güvence

13 harfli

sinir çevrece, yürek çevrece, Yukarıkepirce, Yukarıgüneyce, Yukarıgüllüce, Yukarıgözlüce, yolak çevrece, yetişmiyesice, yerli yerince, yerel güvence, yatın çevrece, yapay bilmece, vurgusuz hece, üzüm böyrülce, uyrumlu tümce, ustan işlence

12 harfli

üdürgü tence, yüz binlerce, Yukarıyenice, Yukarıözlüce, Yukarıesence, Yukarıemerce, yinilmeyince, yeteneksizce, Yenicegörice, yasmık gizce, yalın derece, vurgulu hece

11 harfli

külhanbeyce, bilinçsizce, zahmetsizce, yetmiyesice, yeteneklice, Yeşilyenice, yerel tümce, yarım dilce, yalın tümce, uzun derece

10 harfli

habersizce, yüzleşmece, yüreksizce, Yurtyenice, yercegövce, yercegöğce, Yeniyenice, Türkyenice, tüm memece

9 harfli

önemsizce, Ovayenice, yüzlemece, yircegöce, yeterince, yeşermece, yercegüce, Yenierice, Yenidüzce, yeleğence, yat bezce, yari gece, yarı gece, yan tümce, ümitsizce, uzun hece, Türkmence

8 harfli

Tepelice, sersemce, piyadece, miskince, kömelice, kertlice, çirkince, zöhmünce, zireatce, zilhicce, zelverce, yüzsüzce, yüzlerce, yüklence, yönlence, yipkince, yersizce, yercilce, yeñilice, yeñilece, yengence, ...

7 harfli

temizce, sılehce, hâllice, dünlece, züppece, zihince, zerrece, zehilce, zehelce, zalimce, Yünlüce, yüklüce, yönünce, yeyimce, yeygice, yetince, yetence, yeşilce, yermece, yerlice, yenürce, ...

6 harfli

ipince, haince, dâhice, zekice, Yülüce, yinice, yimece, yetice, yemece, yelece, yedice, ütmece, Ünlüce, ülkece, Üğümce, üçlüce, unahce, türtce, türkce, tülüce

5 harfli

gence, efece, ecece, düpce, bölce, abece, zülce, zevce, yonce, Yirce, yince, yence, üsece, ümece, tümce, tülce

4 harfli

yüce, ürce, ünce

3 harfli

üce, uce

(c,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

abbecik

Bembeyaz.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
ABC yöntemi İng. ABC method
İng. approximate bootstrap confidence method
Abdülcebbar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı'nın kulu.

Kelime Motoru