İçinde BI geçen kelimeler

İçinde BI geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BI geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yaygırımsı yalabıyan, yardımcı ders kitabı, yalbır yalbır yanmak

19 harfli

bırakıcıl savrukluk, bırakıcıl sarsaklık, yasal iş bıraktırma, yasadışı işbırakımı

18 harfli

yıbıl yıbıl yanmak, yasadışı işbırakma, yalın tasım kalıbı

17 harfli

bıdır bıdır etmek, yerinde bırakılma, yarışdışı bırakma, yarbık zeyrekliği, uygulayıcı hesabı

16 harfli

alıştırma kitabı, zorunda bırakmak, zindana bırakmak, yüzüstü bırakmak, yumurta bırakımı, yumurda bırakmak, yelkeni bırakmak, yarbık ok işlevi, yalabık yalbırık, yadigâr bırakmak

15 harfli

gözden bırakmak, balgam bırakmak, yayan yalbırdak, yalbırt yalbırt, ya sabır çekmek

14 harfli

cartlak kebabı, zıplak (nabız), zaman bırakmak, zabıt varakası, yükün bırakmak, yutak iltihabı, yarışı bırakma, yalbırık uruğu

13 harfli

yıllır yılbır, kavela bıçağı, zıvanabıçkısı, zıbıdı çıkmak, yılbır yılbır, yere bırakmak, yaya bırakmak, yangın dolabı, yalbır yalbır, yalabık dilli, ümit bırakmak

12 harfli

tepsibıçkısı, ebced hesabı, bıçak yuvası, zihin hesabı, zımbırdatmak, zıbır toprak, zıbık tutmak, zarbı artmak, zabıt tutmak, yufka kebabı, yemek dolabı, yayla kebabı, yastık bıyık, vicdan azabı, varis çorabı, uyarı cevabı

11 harfli

büyük nabız, bıdır yadır, bıçak yemek, zıybırdamak, zırzıbıldak, zıpzıbıldak, zımbırdatma, zımbırdamak, zımbıldamak, zımbıklamak, zıbırtlamak, zayıf nabız, yılbırlamak, yılbırdamak, yılanbıçağı, yetki gasbı, yavaş nabız, yalın bıçak, yalbırlanım, yalbırdamak, verim kaybı, ...

10 harfli

çivikalıbı, abuk sabık, zıllızıbık, zıbırdamak, zıbındırık, zıbbılamak, zabınlamak, zabın kârı, yüz kalıbı, yılbırtmak, yasyalabık, yaryalabık, yalbıramak, yalabıtmak, yalabırmak, yabılgalık, vayvaykabı, uyum kaybı

9 harfli

zıbırtmak, yalabıdak, boya kabı, bıktırmak, Balıbıdık, ala kabış, zıybıncak, zırzımbık, zırbınmak, zırbıncık, zır zıbır, zımbırdak, zımbıldik, zıbıklama, zabıtname, yüzkalıbı, yılbırdak, yarbıklık, yalbırdak, yalbırcak, yalabımak

8 harfli

zırbıtlı, zıbıtmak, cıbcıbıl, bızgıncı, bızgımak, bıktırma, zıybılak, zırzıbır, zırzıbık, zımbırtı, zıbırdak, zıbıldan, zıbıldak, zanbırti, zabınlık, yarbıkçı, yankabız, yalbırtı, yalabıma, yabırdak, yabıldak, ...

7 harfli

zırbıya, yalabık, yabılgı, zımbıra, zılbırt, zılbırl, zıbırga, zıbıklı, yirıbık, yalbırt, yalbırı, yalabır, üstkabı

6 harfli

zırbıt, zırbış, zırbık, zırbıh, zımbır, zımbık, zılbıt, zıbına, zıbıdi, zıbbır, zanbık, zambır, zambık, zambıh, zalbır, zabıta, yılbır, yılbık, yarbık, yambır, yalbır

5 harfli

yabır, bışgı, bışak, zıbır, zıbın, zıbık, zıbıç, zebın, zambı, zabıt, zabın, yarbı, yabız, yabık

4 harfli

zıbı, zabı, yabı

(b,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Kelime Motoru