A, B, C basımı

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla, iki yerine üç kangala bölünmüş filmin basımı.


A, B, C basımı ile benzer kelimeler

A, B basımı

İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açılma, kararma, bindirme, yapıştırma gibi işlemler için ayrıca bir eşlem çıkarılmasına, dolayısıyla resim niteliğinin bozulmasına yol açmamak için kullanı...

aşırı yürek basımı

Fr. Hypersystolie

ateş basımı

Fr. Bouffée de Chaleur

ayak basımı

Kadem, yere basan bir ayağm boyunca olan yeı.

iğ basımı

Fr. Épisemasie

kan basımı

Fr. Hyperhémie

kavuk kan basımı

Fr. Cystohémie

küçültme basımı

İng. reduction printing

Sinema Küçültme işlemi için yapılan basım.


"A, B, C basımı" karakter analizi

  • A, B, C basımı, 14 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ',', ' ', 'B', ',', ' ', 'C', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
  • A, B, C basımı kelimesinin tersten yazılışı ' ımısab C ,B ,A' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,m,s,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

basıncak etmek

Eza, cefa etmek, haddinden fazla iş vermek: Sanat öğrensin diye oğlanı ustaya verdik, çocuğa basıncak ettiler yahu!

zımba kısacı

Zımba kıskacı. (*Yalvaç -Isparta)

yardımcı basaç
İng. booster pump
yabancısımak

Kendini yabancı saymak, çekingenlik göstermek.

yabancı sermaye
İng. foreign capital

Bir ülkeye diğer ülkelerden gelen doğrudan yatırımı ve dolaylı yatırımı biçiminde g

A, B, C basımı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
c4
b3
a1
s2
ı2
m2
ı2
Toplam puan değeri20