İçinde AY geçen kelimeler

İçinde AY geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AY geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sınırlı olmayan küme, sıkıştırma katsayısı, gerçek doğrusal uzay, ayaklar altına almak

19 harfli

yol bağlantılı uzay, yazar kaynak dizimi, sormak ayıp olmasın, meydan dayağı yemek, imamkayığına binmek, hayvancıl cinsellik, ek varsayım yöntemi, Baykal çamur ördeği, ayırıcı buzsullaşım

18 harfli

saymaca kâğıt para, sayısal tuş takımı, kavsaraya getirmek, hayra alamet değil, gökada konsayıları, Fahrenhayt kertesi, enaz gayret kanunu, baldırbayrak açmak

17 harfli

sermaye giderleri, oynaksal dilim ay, kanatlı hayvanlar, gerçek doğru-uzay, Fahrenhayt ölçeği, cama kaynayan tel, bağlayan değişken, ayırıcı çözümleme

16 harfli

yüzgeç-ayaklılar, yaygın ayaklılık, kokulu çayır otu, itenekli ayırıcı, eşsayılı kümeler, endokrin muayene, doğal aydınlatma, C katmanlı uzayı, bulutsu varsayım, bataklık kaymanı, aynalı ırakgörür

15 harfli

Ayrshire sığırı, uygulayımcıerki, tatlı su kayası, kösnül sayrılık, kokulu çayırotu, ileriye atlayış, dolaylı türetim, doğal ayıklanma, çapraz uzunayak, azalmayan işlev, ayrım yaklaşımı

14 harfli

termit kaynağı, uygulayımcılık, ummaya uğramak, temaşaya almak, sincap maymunu, sermaye geliri, sayısal sözcük, planlayabilmek, kurşun kaynağı, kolaylaştırmak, kaygan tümşüğü, hayat hikâyesi, hayat geçirmek, ham kül tayini, fiktif sermaye, baltalayıverme, ayrık kategori, ayıklanabilmek

13 harfli

ummaya varmah, töre cinayeti, sahne yaygısı, kireç kaymağı, kapsayabilmek, ışık ayrışımı, elle kaydırma, dağlayıvermek, buğday samanı, bayram seyran, bayram namazı, aynalı gergef, ayıklanabilme

12 harfli

saymaca eder, ? (pi)sayısı, obaya gitmek, kayış ekleme, kapsayabilme, kan kaynaklı, dağlayıverme, çarpanlayıcı, bunayıvermek, buğday rengi, boyayıvermek, baldırbayrak, ayrım yapmak, aylak durmak, aylak çadırı, ayak söyleme

11 harfli

oluk sayısı, yayın alanı, tel kadayıf, tayırdatmak, tansıklayan, seks tayini, sayaklanmak, kayraklamak, Kayrakkeşli, kayış etmek, karayatılıg, karayatalığ, kapa sayısı, hayvancılıh, güle oynaya, Gedikçayırı, gayretlilik, dönüş ayağı, cayır cayır, bunayıverme, Baykal foku, ...

10 harfli

bay kılmak, yarayışsız, yaprak çay, tik sayısı, Ovayoncalı, mayınlanma, mayınlamak, kaynaçtaşı, imamkayığı, dayaklanma, dayaklamak, birim ucay, baltalayış, bağıtlayış, ayrık koçu, ayan osmak, ayan olmak, ayaklanmak

9 harfli

Kösebayır, Yayladere, Yayladamı, yarayişli, uzaycılık, tayıramak, saygılıca, Ovayenice, kaynadili, kapsayıcı, kabayontu, gayretsiz, çicik ayı, ayr etmek, ayıyemişi, Aydınşeyh

8 harfli

bay kişi, Kaşyayla, playback, play-off, gayıhmah, çayıllıh, bağlayan, Aydıntan

7 harfli

zamayır, şaykıla, saygılı, Sarıbay, nolaydı, kolaylı, kabayil, gayıhcı, dayatma, Aytimur, Aytigin, ayrılık, aydamak, Aydagül

6 harfli

yaygın, Şaylan, Piraye, Köktay, Işıkay, hayhuy, Gülsay, Faysal, bayguş, baygun, Ayataç

5 harfli

yayın, Turay, sayal, Nilay, hayıf, fayşa, ayğun, Ayata

4 harfli

ayru, hayr, Eray, ayra

(a,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

A yeri İng. A site

Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı RNA ların bağlandığı yer. Aminoasil yeri, amino

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

a-düzeyi İng. a-level
abaksiyal İng. abaxial

anat. Eksenden uzak, eksen dışı.

abakteriyel İng. abactrial

Bakteri bulunmayan.

Kelime Motoru