AY ile başlayan kelimeler

AY ile başlayan veya başında AY olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AY ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

ayaklar altına almak

19 harfli

ayırıcı buzsullaşım

17 harfli

ayırıcı çözümleme

16 harfli

aynalı ırakgörür, ayva tana (dana)

15 harfli

Ayrshire sığırı, ayrım yaklaşımı, ayva kompostosu, ayva gibi olmak, Aythya fuligula

14 harfli

ayrık kategori, ayıklanabilmek, ayva marmeladı, aytedirginliği

13 harfli

aynalı gergef, ayıklanabilme, ayyuka çıkmak, Aythya nyroca, Aythya marila, Aythya ferina

12 harfli

ayrım yapmak, aylak durmak, aylak çadırı, ayak söyleme, ayağa bahmak, ayvayı yemek, Ayvalısokağı, ayva göbekli, ayva bişmişi, ayva bastisi, ayun ondordi, aytak puytak, ayta vurgusu

11 harfli

ayak sayacı, ayyaşlaşmak, Ayvazpınarı, Ayvalıpınar, ayva reçeli, ayva hoşafı, ayurtlanıak, aytutulması, ayta sorusu

10 harfli

ayrık koçu, ayan osmak, ayan olmak, ayaklanmak, ayak almak, ayyaşlaşma, Ayvalıdere, ayvademiri, ayurtlamak, ayu mamuğu, ayu kulağı, ayu inceği, ayu bacağı, aytıvermek, Ayşepınarı

9 harfli

ayr etmek, ayıyemişi, Aydınşeyh, ayak alnı, Ayvazhacı, Ayvalıbağ, Ayvaalanı, ayvaağacı, ayva tüyü, ayva başı, ayta sonu, Ayşepınar, ayşekadın

8 harfli

Aydıntan, ayyıldız, ayyermek, ayyaşlık, ayyarlık, Ayyarkın, ayvıdana, ayvazlık, Ayvazlar, Ayvatlar, ayvannar, Ayvalıca, ayvaganı, Ayvadüzü, Ayvadere, ayvadene, ayvadana, ayu gülü, Aytutkun, aytlamak, aytışmak, ...

7 harfli

Aytimur, Aytigin, ayrılık, aydamak, Aydagül, Ayzühre, ayzaran, Ayyaruk, Ayyalın, Ayyalap, Ayverdi, ayvenet, Ayvatlı, ayvalık, Ayvalar, Ayvaköy, Ayvacık, Ayülker, Ayülger, ayurmah, Ayulduz, ...

6 harfli

Ayataç, Ayyüce, Ayyuca, ayyılı, ayyeri, Ayveri, Ayvalı, ayüstü, ayuşak, ayustu, ayugma, Aytürk, Aytunç, Aytuna, Aytöre, aytmak, Aytepe

5 harfli

ayğun, Ayata, ayağa, Ayzıt, Ayyüz, ayyuk, ayyaş, ayyar, Ayver, ayvaz, ayvat, ayvas, ayvan, ayvak, ayunu, ayucu, Aytün, Aytül, aytuh, Aytuğ, Aytöz, ...

4 harfli

ayru, ayra, ayyo, ayyı, ayva, ayüv, ayüs, Ayün, ayuk, ayuh, ayta, Ayşo

3 harfli

ayh, ayu

(a,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

A yeri İng. A site

Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı RNA ların bağlandığı yer. Aminoasil yeri, amino

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

a-düzeyi İng. a-level
abaksiyal İng. abaxial

anat. Eksenden uzak, eksen dışı.

abakteriyel İng. abactrial

Bakteri bulunmayan.

Kelime Motoru