AY ile biten kelimeler

AY ile biten veya sonunda AY olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AY ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

gerçek doğrusal uzay

19 harfli

yol bağlantılı uzay, yıldızlararası uzay, yerel dışbükey uzay, yay bağlantılı uzay

18 harfli

yerel kompakt uzay, yarıyansımalı uzay, tümel düzenli uzay, tıkız ölçevli uzay

17 harfli

oynaksal dilim ay, gerçek doğru-uzay, yarıeksiksiz uzay, üretilmiş altuzay, tümel düzgen uzay, termo-iyonik olay

16 harfli

Yukarıyahyasaray, yerel tıkız uzay, yarı normlu uzay, üçgenlenmiş uzay

15 harfli

Yenikervansaray, yaradüzgün uzay

14 harfli

yumuşak buğday, Yukarıtaşlıçay, yansımalı uzay, yalıtımlı olay, yakınımsı uzay, topolojik uzay, tıkızımsı uzay

13 harfli

Yukarıkaraçay, Yukarıduruçay, yoksul buğday, yıl on iki ay, yazılımlı pay, yantıkız uzay, tümleyen olay

12 harfli

yazlıkbuğday, yarma buğday, yağlı buğday, üveyikbuğday, türemli uzay

11 harfli

Zincirliçay, zerinbuğday, Yukarıdolay, yerinde say, yedek subay, Yalnızsaray, Yalmansaray, yalınç olay, viseral yay, üniter uzay, türdeş uzay

10 harfli

yaprak çay, birim ucay, zikzak yay, Yaylasaray, yayı heyay, yaprak yay, yalınç yay, Ural-Altay, tüzel olay, Topuzsaray, tok buğday, tıkız uzay

9 harfli

Yuvasaray, Yenisaray, yelek tay, yarı uzay, Yalazabay, Üründübay, Uğurlubay, tüzel pay, torba çay

8 harfli

Alisaray, Yıldıray, Yeşilçay, Yerliçay, Yavuzbay, yarıuzay, yarım ay, Yargıtay, Yanıkçay, yandolay, Yaltıray, Yalgınay, Yalakçay, Yahşitay, Yahşibay, Yağızbay, Üstünbay, üstsubay, Tümenbay, turumtay, Tuğaltay, ...

7 harfli

Sarıbay, Yücelay, Yurtsay, Yurtbay, Yurdaay, Yoğunay, yiñi ay, Yeniçay, yeni ay, Yavuzay, yarımay, Yalınay, Yalazay, verimay, vay vay, Üçsaray, Uzunçay, Uzakçay, Uraltay, Umurbay, Uğurtay, ...

6 harfli

Köktay, Işıkay, Gülsay, Yurday, Yılbay, yeniay, Yelbay, yarbay, vitray, vayvay, Ürünay, Ulutay, Ulunay, Ulubay, Uğuray, Ufukay, Uçanay, Türkay, Tümbay, turgay, Turbay, ...

5 harfli

Turay, Nilay, Yılay, Yenay, yatay, yapay, yanay, Üstay, Ünyay, Ünsay, Uztay, Uzbay, Usbay, Ulcay, Uçbay, Tünay, Tümay, Tülay, Tunay, Tumay, tugay, ...

4 harfli

Eray, Ünay, uzay, uray, Umay, ulây, Uçay, ucay

3 harfli

zay, yay, way, vay

(a,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

A yeri İng. A site

Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı RNA ların bağlandığı yer. Aminoasil yeri, amino

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

a-düzeyi İng. a-level
abaksiyal İng. abaxial

anat. Eksenden uzak, eksen dışı.

abakteriyel İng. abactrial

Bakteri bulunmayan.

Kelime Motoru