İçinde AV geçen kelimeler

İçinde AV geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AV geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

keseli avurtlugiller, kaz poliyomavirozisi, idiopatik yavru atma, cüce bataklık tavuğu, balık kavağa çıkınca, yuvarlaşma tavlaması, yumalak-kavuz yalımı, yolaksal kavuk açımı

19 harfli

gravitasyon merkezi, cüce bataklıktavuğu, bırakıcıl savrukluk, avro dolar piyasası

18 harfli

kavsaraya getirmek, Avrupa merkezlilik

17 harfli

Chantecler tavuğu, yüreği yavıncımak, yuvakçıl kavraşıt, yumurtlama havuzu

16 harfli

vezikülokavernöz, seçmeci usavurma, konio gravimetre, yürek yavuncumak, yürek yavıncımak

15 harfli

kan-hava engeli, sonsal usavurma, külünü savurmak, dolgulu tavlama, Cava tavus kuşu, yürek yavaşlığı, yumuşak tavlama, Yukarıçavdarlık

14 harfli

varolma savaşı, Styrian tavuğu, savı kanıtsama, lavabo musluğu, lavabo desteği, harmansavurmak, doğrusal önsav, dalga kılavuzu, zavzara kirezi, zamanı avlamak, Yukarıkaravaiz, Yukarıçavundur, Yuğrukluk tavı, yorgan kavgası

13 harfli

tav tav olmak, kavela bıçağı, ıslak havalık, hava kelebeği, Evrenleryavşı, zeybek havası, yürek sızlavı, yürek kavlıcı, Yukarıyavucak, Yukarıkavacık, Yukarıçavuşlu, Yukarıavlayan

12 harfli

yavrulutavuk, tecim davası, tavşanmemesi, savunabilmek, matem havası, hava kazması, bakır mavisi, Avlağıçayırı, Argus tavuğu, zurna davulu, zavar öğütme, yüzme havuzu, yulaf kavuzu, Yugoslavyalı, yöneşme savı, yorum davası

11 harfli

savunabilme, kira tavanı, gâvurcasına, Cava tavuğu, avura etmek, Avrupa musu, alav algını, Zorn önsavı, zavzaklamak, zavratızort, zavraklamak, yüzer havuz, yüz havlusu, Yuva kavunu, Yukarıtavla, Yukarıçavuş

10 harfli

yassıçavak, su havzası, çıngırlavı, avsınlamak, avro döviz, Avlağıkaya, Zerzavatcı, zavurlamak, zavklanmak, zavırlamak, zavır zart, zavallılık, zarzavatci, zar davulu, yort savul

9 harfli

tavşanlık, su havuzu, kavzanmak, Kavakdibi, Kavakdere, Havutçulu, av sezonu, alavalmak, zavrulluk, zavraklık

8 harfli

zeravent, tavlamıh, tavlamak, kavzamlı, kavletme, gavarmak, davarcuk, davarcug, av oyunu, zırzavut, zıravana, zavzuluk, zavzalık, zavzaklı, zavraklı, zavrahli, zaviyevi, zavarana, zarzavat, Yugoslav

7 harfli

yavrum!, yavaşık, savacak, ravanda, oncavız, lahavle, Havutça, gâvurca, davraza, avsıncı, anavula, ziravut, zırzava, zıravut, zıravıt, zıravat, zekâvet, zavzana, zavullu, zavırtı, zavarcı, ...

6 harfli

tar av, savacı, ravent, mavrim, kavsık, kavlav, kavela, havıdı, gravis, avayıt, anavul, alavaç, zavzak, zavrak, zavrah, zavlak, zavlah, zaviye, zavara, zavala

5 harfli

mavru, havıd, gavat, davrı, avurd, avgıç, avavi, zavzu, zavzı, zavza, zavuz, zavur, zavot, zavkı, zavır, zavgı, zavga, zavar, zaval

4 harfli

savı, avgı, zava

(a,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A vitamini İng. vitamin A

Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karaciğerinde, sütte ve yumurta

A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

abanozlaşıverme

a. Abanozlaşıvermek durumu.

abarûv

Şaşma ve korku ünlemi.

Kelime Motoru