AV ile başlayan kelimeler

AV ile başlayan veya başında AV olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AV ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Avusturya Hollandası, Avusturya dağ sığırı, Avustralya kaşıntısı, avucunun içine almak

19 harfli

avro dolar piyasası, Avustralya teriyeri, Avustralya devekuşu, avurdu-keseligiller, avurdu keseligiller

18 harfli

Avrupa merkezlilik, Avusturya slavizmi, Avustralya dugongu, avurt zavurt etmek, avurdu-keseli fare, avurdu keseli fare, avuçiçi bilgisayar

17 harfli

Avustralya yarışı, avuç içi yukarıda

16 harfli

Avustralya grubu, avur zuvur etmek, avur zavur etmek, avulziyon kırığı, avuçlama tepkesi, avuç içi aşağıda

15 harfli

Avusturya Okulu, Avusturya Ekolü, Avustralya ırkı, avurtlu ebleşük, avucunu yalamak, avşara gelmemek

14 harfli

avurt öttürmek, avuçlayıvermek, avuçlayabilmek, avuç içi kadar, avşarlandırmak

13 harfli

avurda çekmek, avukat tutmak, avuçlayıverme, avuçlayabilme, avucunu açmak

12 harfli

Avlağıçayırı, Avustralyalı, avurt zavurt, avurt ünsüzü, avurt savurt, avurdu yellü, avurdu yelli, avuç alaması, Avşarsöğütlü, Avşarpotuklu, avşar sağmak

11 harfli

avura etmek, Avrupa musu, avutuvermek, avutabilmek, Avusturyalı, avurtlaşmak, avurt urmak, avurt etmek, avurd etmek, avunuvermek, avunkulokal, avunç emlem, avunabilmek, avuçbilgisi, avuç sağımı, avuç kayası, avuç dolusu, avşarlanmak, avşarkilimi

10 harfli

avsınlamak, avro döviz, Avlağıkaya, avviklemek, avutuverme, avutabilme, Avustralya, avurtlamak, avur zavur, avunuverme, avundurmak, avunabilme, avukturmak, avukdurmak, avuk olmak, avuçlanmak, avu çiçeği, avşarlamak, Avşarbeyli, Avşaralanı, avşallamak

9 harfli

av sezonu, avutulmak, avutlamak, Avusturya, avusdürya, avurtlama, avurlamak, avunulmak, avunkulat, Avunduruk, avundurma, avulziyon, avulatmak, avulanmak, avukatlık, avuçlayış, avuçlanma, avuçlamak, avuç avuç, avu kurdu, Avşarören, ...

8 harfli

av oyunu, avzıtmak, avutuluş, avutulma, Avuttepe, avurtlak, Avurtepe, avunulma, Avulsion, avulemah, avulanma, avulamak, avuçlama, avuç unu, avuç içi, avu düğü, Avşarözü, Avşarlar, Avşarcık

7 harfli

avsıncı, avuzluk, avutmak, avutkan, avutgon, avutgan, avuşmak, avustoz, avustos, avustas, avurtlu, avurluk, avunmak, Avunduk, avukmak, Avuçköy, avtosom, Avşarlı

6 harfli

avayıt, avutuş, avutma, avusto, avurna, avurda, avunuk, avuntu, avunma, avunda, Avunca, avumak, avuklu, avukçu, avukat, avugat, Avsuyu

5 harfli

avurd, avgıç, avavi, avzun, avzon, avzın, avurz, avurt, avura, avunç, avulu, avuda, avşut, avşar, avşam, avşak, avsut

4 harfli

avgı, avza, avüç, avuz, avut, avuş, avur, avul, avuk, avud, avuç, avuc

3 harfli

avu, avt

(a,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A vitamini İng. vitamin A

Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karaciğerinde, sütte ve yumurta

A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

abanozlaşıverme

a. Abanozlaşıvermek durumu.

abarûv

Şaşma ve korku ünlemi.

Kelime Motoru