AV ile biten kelimeler

AV ile biten veya sonunda AV olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AV ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

sıfır olmayan önsav, maksimum dengeli av, istatistiksel önsav

18 harfli

mantıksal kanıtsav

17 harfli

halat biçimli lav

16 harfli

sözeden kanıtsav, mantıksal ilksav

15 harfli

yarmaçalı pilav

14 harfli

doğrusal önsav, mıknatıslı tav, gapamalı pilav, birleşik önsav

13 harfli

şüpheli önsav, perdeli pilav, katıklı pilav, hamsili pilav, bileşik önsav

12 harfli

yazılı sınav, örgülü pilav, nesnel sınav, karşıt önsav

11 harfli

yalın önsav, sözlü sınav, özel ilksav, guguk pilav, gökçe gırav, doğrudaşlav, dilâv dilâv, çakır pilav, çahır pilav

10 harfli

kütlek tav, kanlıpilav, İskandinav, gökçepilav, gıravgırav, düzenli av

9 harfli

ölgün tav, kukumiyav, karşı sav, gök gırav, boş önsav

8 harfli

Yugoslav, ulupilav, sanğırav, kukkumav, kukkulav, kısıtlav, kanıtsav, iç pilav, güçsınav, Demirtav, Çaysimav, citi tav, canantav, boşdolav

7 harfli

üsgülâv, tav tav, söz sav, otoklav, kukumav, kov çav, koca av, karaçav, kapanav, Gençsav, garaçav, gara av, Dinçsav, çiğ yav, Boratav, bir hav

6 harfli

tar av, kavlav, Tuğsav, tavtav, şellav, sıltav, saylav, sahrav, ravrav, pertav, pavpav, pastav, mırnav, lavlav, konkav, kırnav, kırçav, kıntav, kınnav, kessav, ilksav, ...

5 harfli

yalav, Uztav, uhlav, tımav, tarav, tanav, talav, takav, şorav, şilav, şikav, şınav, Simav, sınav, selav, sanav, sakav, sahav, puhav, piyav, pilav, ...

4 harfli

Slav, IDAV

3 harfli

yav, vav, tav, şav, sav, pav, nav, mav, lav, kav, hav, gav, dav, çav, cav

(a,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A vitamini İng. vitamin A

Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen, bazı balıkların karaciğerinde, sütte ve yumurta

A vitamini yağı İng. vitamin A oil

A vitaminiyle takviye edilmiş veya edilmemiş hayvan ya da bitki kaynaklı bir yağ.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

abanozlaşıverme

a. Abanozlaşıvermek durumu.

abarûv

Şaşma ve korku ünlemi.

Kelime Motoru