İçinde AN geçen kelimeler

İçinde AN geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AN geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

van Deemter eşitliği, tekdüze azalan işlev, sınırlı olmayan küme, sağrak ıdık-sanakçıl, perakende bankacılık

19 harfli

çiftleşme egzantemi, yol bağlantılı uzay, yol bağlantılı küme, yanaşık bağımsızlık, Trombicula irritans, şeytan atına binmek, meydan dayağı yemek

18 harfli

yancıl dengesizlik, Schloemilch kalanı, santigrat derecesi, özbağlanımsal dizi

17 harfli

zihin bulanıklığı, yanlamasına geçiş, tırnak yoğunlanım, sperma ana gözesi, Seliwanoff deneyi, pazar potansiyeli, nütrisyonel anemi

16 harfli

kan seyrim ölçer, yabancı ortaklık, tek oranlı vergi, tatlandırabilmek, tangalhaş durmah, tangalhaş dönmek, potansiyel firma, mıknatıslanırlık

15 harfli

tüneldeki yılan, kan-hava engeli, zaman çekerliği, zaman çalışması, yük-kutle oranı, yetersiz uyaran, yalancı zargana, üfürtülü abanık, tatlandırabilme, şirazdan çıkmak, sağlanan kazanç, Rüsümat Emaneti, Ranzania laevis, ölçünlü yanılgı

14 harfli

Yukarıcihanbey, yaşanabilirlik, yanaşık açılım, yanabidildamak, yan değiştirme, yaf yaf yanmak, üç bantlı neon, uyuşuksuzlanım, Tüze Bakanlığı, transformasyon, tıkanım süreği, şeytan arabası, Styrian tavuğu, soluk burgucan, sıralanabilmek, sıfatlandırmak, Schizotrypanum, savı kanıtsama, planlayabilmek, oturuşta kapan, mumurganböceği

13 harfli

mıknatıslanma, Yukarıcivanlı, Yukarıcanören, yalancı zarlı, yağmur ormanı, toleranslılık, sıralandırmak, sıralanabilme, seromembranöz, sanat züppesi, panç ile cudi, Osmaniyeçatak, meydan epmeği

12 harfli

cermankalemi, yazuk sanmak, yanak yapımı, yanak yanağa, yanak vuruşu, yanak ünsüzü, tavşanmemesi, tarla sıçanı, taban harita, sıralandırma, sıçan şeridi, sıçan piresi, Sanen keçisi, radyal kanal, nankörleşmek, mirîmiranlık

11 harfli

yayın alanı, yaşanabilme, yanlamasına, yancıl debe, yanal yüzey, yalın zaman, varangiller, tüze bakanı, tüşmançılıh, toleranssız, tansıklayan, tankercilik, şuphelanmak, sübyancılık, sayaklanmak, samanuğrısı, organlaşmış, merahlanmak

10 harfli

zank ölümü, yanışlamak, yanıçlanık, yangacacıl, yabancı ot, tıkanımcıl, terkiphane, taban hali, ses kanalı, sabankıran, rimantadin, Osmaniyeli

9 harfli

Arslanizi, yatakhane, yanıçlama, yangacalı, yanal yüz, yanabilme, volkanizm, Varanidae, van ağızı, uzak olan, tımarhane, tavşanlık, tansıkçıl, tanbalığı, salkansız, saç kıran, Saç kanat, ön lisans, Ortaçanak, Oğanverdi, nankörlük, ...

8 harfli

zorlanım, zorlanca, yarı kan, volkanik, turvanda, toğuzlan, tirantis, tirantez, Temizcan, tankerci, tanırmak, tanazlık, sorutkan, sandırma, samansak, sağlanca, organlık, mumurgan

7 harfli

buvanak, yanışlı, uyalğan, ulaşgan, Tozağan, Tanırer, soyfana, solanin, solanga, sazağan, sanatçı, ravanda, Pozantı, peksane

6 harfli

zerana, turvan, teytan, Tamkan, şırlan, Şaylan, sapban, planlı, pevane, pantal, pancur, oy ana, okuğan, mıntan

5 harfli

zanka, yanna, tuyan, Saner, ranza, pozan

4 harfli

Onan

(a,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
Kelime Motoru