İçinde AK geçen kelimeler

İçinde AK geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AK geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, sıcak işlenik alaşım, sağrak ıdık-sanakçıl, perakende bankacılık

19 harfli

yazar kaynak dizimi, yaklaşımlar teorisi, taksitlendirebilmek, sormak ayıp olmasın

18 harfli

bin bir yaprak otu, yumurtlak gölerimi, sucuğunu sarkıtmak, sayısal tuş takımı, pulcul dış kulakça, parmak ucu dengesi

17 harfli

yolu başa aparmak, yaklaşımsal limit, yağlı bağlı olmak, tüm işletme hakkı, tırnak yoğunlanım, terakki göstermek, tatlı su istakozu, tam üstüne basmak, sucuğunu çıkarmak, sakatlık ödencesi, oynaksal dilim ay

16 harfli

koğuculuk yapmak, yüzgeç-ayaklılar, yürüme bacakları, yerli basamaklar, yaygın ayaklılık, yabancı ortaklık, trakel perküsyon, tırnak yoklaması, tefekküre dalmak, taksitlendirilme, sağrak güdüklüğü, rakip üreticiler, periyodik tabaka

15 harfli

yürek paralamak, yakınsak süzgeç, toplumsallaşmak, ters türs olmak, şirazdan çıkmak, şapşak sallamak, perakende fiyat, örtbastır etmak

14 harfli

eşelek haşalak, yumurtlak debe, yararlı kılmak, yanabidildamak, yaf yaf yanmak, vesaitinakliye, ummaya uğramak, Tüze Bakanlığı, temaşaya almak, sıtarası azmak, sıfatlandırmak, pırpıtér olmak, pataklık etmek, parmak tatlısı

13 harfli

Yukarısaklıca, uykuya varmak, uykuya dalmak, tutsak düşmek, toprak sarısı, tırtırlımakas, teraküm etmek, terakkiperver, terakki etmek, tav tav olmak, taş kırdırmak, sıralandırmak, portakal suyu, para çıkarmak, Osmaniyeçatak

12 harfli

yerine komak, yazuk sanmak, yanak yapımı, yanak yanağa, yanak vuruşu, yanak ünsüzü, üç bakacaklı, uzak metatez, tortop olmak, toplaştırmak, tezgin olmak, tepki koymak, teleye almak, şapşak atmak, portakalımsı, pij doğurmak, oynaksal çir, oturuşturmak

11 harfli

zıngırdamak, zeval vakti, yuvarlatmak, yapuşturmak, yapıt hakkı, yamaç olmak, yakı sineği, urhuç atmak, tüze bakanı, tuhaflaşmak, tınmıhlamak, tek oturmak, tayırdatmak, şuphelanmak, susa durmak, siper almak, seher vakti, sayaklanmak, saksakbeyni, sakin sakin, Rumi takvim, ...

10 harfli

kuduruşmak, bay kılmak, zart atmak, yolu azmak, yassıçavak, yasalaşmak, yaprak çay, yaprak buz, yanışlamak, vırıklamak, tunçlaşmak, torbalamak, taraşlamak, tapaklamak, silik akçe, sago dalak, Rh faktörü

9 harfli

zıbırtmak, yosnatmak, yatakhane, yalabıdak, yak olmak, uzak olan, tuydurmak, trakeitis, tırlatmak, tırlaşmak, tayıramak, sopalamak, sıyrınmak, sıncıkmak, sarınacak, Sarıbaşak, sakak baş, pâpılamak, oyurgamak, oyulyamak, Ortaçanak

8 harfli

yırılmak, yapyakın, zıbıtmak, yumuşmak, yığılmak, yatakçıl, yalıkmak, vurulmak, tıraktör, tırakpat, tavlamak, tanırmak, takizoit, şırlamak, sohulmak, sıyınmak, sırıtmak, sıhalmak, samansak, saksamut, sakiname, ...

7 harfli

buvanak, uyalmak, toburak, tik tak, teraküm, takıcık, şakıyış, savacak, sarsmak, pataklı, oturcak

6 harfli

fiyaka, ya-fak, uyumak, tutsak, tombak, tıynak, takıcı, soumak, sormak

5 harfli

takka, sakak

4 harfli

şaki

(a,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3AEKK İng. three stage least squares
5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru