AK ile biten kelimeler

AK ile biten veya sonunda AK olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AK ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, oralı (bile) olmamak

19 harfli

meytellâlide kalmak, kan dere gibi akmak

18 harfli

sucuğunu sarkıtmak, izi belirsiz olmak

17 harfli

yolu başa aparmak, yağlı bağlı olmak, tam üstüne basmak, sucuğunu çıkarmak, operasyona çıkmak, lafını geri almak, kilit kürek olmak, kabar kabar olmak

16 harfli

koğuculuk yapmak, tefekküre dalmak, lap lap konuşmak, kaameti artırmak

15 harfli

yürek paralamak, toplumsallaşmak, ters türs olmak, şirazdan çıkmak, şapşak sallamak, örtbastır etmak, külünü savurmak, karsamba yapmak, kangal bağırsak, kan dere batmak, kamulaştırılmak, kafası bulanmak

14 harfli

eşelek haşalak, yararlı kılmak, yanabidildamak, yaf yaf yanmak, ummaya uğramak, temaşaya almak, sıtarası azmak, sıfatlandırmak, pırpıtér olmak, nasibini almak, mideye oturmak, man man bakmak, kurumlaştırmak, kolaylaştırmak, kalbini okumak, itizi oynatmak, işleyesi olmak

13 harfli

uykuya varmak, uykuya dalmak, tav tav olmak, taş kırdırmak, sıralandırmak, para çıkarmak, Osmaniyeçatak, mukahat olmak, mevkisi olmak, mahcup kalmak, kuyruğa almak, karara varmak, kangren olmak

12 harfli

yerine komak, yazuk sanmak, tortop olmak, toplaştırmak, tezgin olmak, tepki koymak, teleye almak, şapşak atmak, pij doğurmak, oturuşturmak, omuz uruşmak, merhem olmak, koruntulamak, kıvrak olmak, katbük olmak, kalafatlamak, ipini kırmak

11 harfli

zıngırdamak, yuvarlatmak, yapuşturmak, yamaç olmak, urhuç atmak, tuhaflaşmak, tınmıhlamak, tek oturmak, tayırdatmak, şuphelanmak, susa durmak, siper almak, sayaklanmak, pınçıklamak, paspaslamak, oyurgalamak, merahlanmak, kucak kucak, köken atmak, konuşturmak, kıraçlaşmak, ...

10 harfli

kuduruşmak, bay kılmak, zart atmak, yolu azmak, yassıçavak, yasalaşmak, yanışlamak, vırıklamak, tunçlaşmak, torbalamak, taraşlamak, tapaklamak, sago dalak, mayınlamak, maruslamak, komalaşmak, kodurmamak, kıvaşdamak, kaskalamak, kakaşlamak, kaçışılmak

9 harfli

zıbırtmak, yosnatmak, yalabıdak, yak olmak, tuydurmak, tırlatmak, tırlaşmak, tayıramak, sopalamak, sıyrınmak, sıncıkmak, sarınacak, Sarıbaşak, pâpılamak, oyurgamak, oyulyamak, Ortaçanak, oğarlamak, mâsumamak, malsınmak, kurdukmak, ...

8 harfli

yırılmak, zıbıtmak, yumuşmak, yığılmak, yalıkmak, vurulmak, tavlamak, tanırmak, şırlamak, sohulmak, sıyınmak, sırıtmak, sıhalmak, samansak, mağırmak, mağırlak, lığlamak, konkalak, kığlamak, kaburcak

7 harfli

buvanak, uyalmak, toburak, tik tak, savacak, sarsmak, oturcak, kozalak, kararak, kanamak

6 harfli

ya-fak, uyumak, tutsak, tombak, tıynak, soumak, sormak, olamak, mutbak, mınnak, koşgak

5 harfli

sakak, molak, merak, kotak, komak, kadak

4 harfli

olak

(a,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3AEKK İng. three stage least squares
5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru