İçinde Aİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde Aİ geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Lorrain Smith boyası, Saintpaulia ionantha, Rhinoceros sondaicus

19 harfli

yüzen faizli tahvil, Wolff-Chaikoff etki, Varichorinus pestai, tahakkuk etmiş faiz, sabit faizli tahvil, reeskont faiz oranı

18 harfli

Tanzimat kaimeleri, tahakkuk eden faiz, sıvı mozaik modeli, sınai merkantilizm, sınai anamalcılığı, samurai tahvilleri, Rufailere karışmak

17 harfli

yansız faiz oranı, Tupaia ferruginea, tetraiyodotironin, tek ailelik konut, sınai kapitalizmi

16 harfli

Cordon Sanitaire, Tanzimat Dairesi, sürtülme dairesi, sıcaklık dairesi, Saint-Simonculuk, Saimiri sciureus, Raillietia auris

15 harfli

enaz faiz oranı, tutulma dairesi, taygeldi ailesi, şekil ve şemail, string retainer, sınai demokrasi, Sait Faik ödülü, reel faiz oranı, Quashqai koyunu

14 harfli

tınmaz melaike, yüzgeç kaidesi, vesaitinakliye, Yukarıkaravaiz, vatan hainliği, valide dairesi, tomruk dairesi, temerrüt faizi, Tainton süreci, stop tailpiece, SDR faiz oranı, saptanmış faiz, saltanat naibi, Saiga tatarica, saf faiz oranı, Regaip Kandili, raillietinozis, pür faiz oranı

13 harfli

zirai işletme, voltaik hücre, vergi dairesi, üyelik aidatı, sınai iktisat, Sendai virüsü, semai kahvesi, Saithalimpaşa, Regaip Gecesi

12 harfli

aile doktoru, zirai kazanç, yalovaincisi, vaiz kürsüsü, teşrikimesai, tapu dâiresi, taiga kenesi, sınai haklar, sınai endeks, sengin semai, saz şairliği, sairfilmenam, saat dairesi

11 harfli

kapan naibi, aile dizisi, yürük semai, yarım mesai, yarım daire, vatan haini, üstsel aile, şeytanılain, şehir naibi, siperisaika, saz semaisi, Sarıcailyas, sanal daire, Raillietina, proparakain, prokainamid

10 harfli

haincesine, basit faiz, zail olmak, yasal faiz, vesaireler, üye aidatı, uçan daire, şairleşmek, şairanelik, rızâî akid, Raillietia

9 harfli

benzokain, Tupaiidae, tetrakain, tam mesai, şaismayil, şairleşme, sustainer, saz şairi, Saipbeyli, Saimbeyli, safî faiz, reel faiz, prilokain

8 harfli

tutokain, tebaiyet, şairimsi, şaibesiz, Samailli, Saitabat, sait nem, Rufailik, rubaimsi, ravokain

7 harfli

Senaiye, Zaimköy, vesaire, vaizlik, uvabain, trikain, şitaiye, şairlik, şairane, şaibeli, sustain, Saitler, Saipler, Saipköy, ptomain, prokain

6 harfli

vesait, tebain, haince, vezâif, vesair, vesaik, şerait, şemail, strain, Sailer, rustai, Regaip

5 harfli

Senai, nihai, zirai, Zekâi, Zaika, Zaide, Vefai, tedai, Taibe, şaire, Şaika, şaibe, sınai, Sezai, semai, Saire, Saime, saika, Saide, Saibe, rübai, ...

4 harfli

zait, zaim, zail, Zaik, yail, vaiz, Taip, şait, şair, Şaik, Sait, sair, saip, Saim, saik, Raik, Raif

3 harfli

SAİ

(a,i) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru