Aİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Aİ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Aİ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

âile şirket-i emvâli

19 harfli

ailenin parametresi, Aibini düğümcükleri

18 harfli

ailevi akantolizis

17 harfli

Aitken tahmincisi, Aithurus polytmus, aile toplumbilimi, Aigner-Chu modeli

16 harfli

Airedaleteriyeri

15 harfli

Airy fonksiyonu, Ailurus fulgens, aile planlaması, Aigun anlaşması

14 harfli

Aitken teoremi, Ailurusfulgens, aile izlencesi, aile hekimliği, aile fotoğrafı

13 harfli

airsakkulitis, aile ödencesi, aile matinesi, aile gazinosu

12 harfli

aile doktoru, aile yolluğu, aile şirketi, aile salkımı, aile saadeti, aile meclisi, aile eğitimi, aile bütçesi, aile bilgisi, aile bahçesi

11 harfli

aile dizisi, aile sagası, aile hukuku, aile hekimi, aile hayatı, aidiyet eki, Aich metali

10 harfli

aittik eki, aitlik eki, aile reisi, aile ocağı, aile filmi, aile dostu

9 harfli

ait olmak, aile ismi, aile altı

8 harfli

aile adı

7 harfli

ailesiz, ailelik, ailecek, aidiyet

6 harfli

airbus, ainevi, ailevi, ailece

5 harfli

ainle, aidat, ai ai

4 harfli

Aişe, aile, AİHS, AİHM, AİDS

3 harfli

ait, AİD, AİB

(a,i) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru