Aİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Aİ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Aİ ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

Varichorinus pestai

14 harfli

musammat semai

12 harfli

teşrikimesai, sengin semai, ayaklı semai

11 harfli

yürük semai, yarım mesai, fazla mesai

9 harfli

tam mesai

8 harfli

istisnai

7 harfli

irticai, iptidai, indifai, içtimai, Avrupai

6 harfli

rustai, hercai, haikai

5 harfli

Senai, nihai, zirai, Zekâi, Vefai, tedai, sınai, Sezai, semai, rübai, Rufai, rubai, Resai, Recai, nisai, Nidai, mürai, mesai, mesai, kazâî, inşâî, ...

3 harfli

SAİ, mai, dai

(a,i) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru