CA ile başlayan kelimeler

CA ile başlayan veya başında CA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

CA ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

cazipleştirilebilmek

19 harfli

Caldecott madalyası, cazipleştirilebilme

18 harfli

cazipleştirebilmek, caydırıcı değişken

17 harfli

canlandırma filmi, cama kaynayan tel, cazipleştirebilme

16 harfli

cazipleştirilmek, cazgırlık yapmak, cayırtıyı basmak, cayırtı koparmak

15 harfli

Cava tavus kuşu, cazipleştirilme, cazipleşebilmek, cazibeleştirmek, cayma bildirimi, Cayley sayıları, caydırılabilmek

14 harfli

cartlak kebabı, Camlaşık tuğla, cazipleştirmek, cazipleşebilme, cazibeleştirme, Cayley teoremi, cayırtı vermek, caydırılabilme

13 harfli

cazipleştirme, caynal cuynal, caynal coynal, Cayley cebiri, caydırabilmek

12 harfli

carcar etmek, can kalmamak, cazibesizlik, cazibeleşmek, Cayma akçası, cayır salebi, caydırıcılık, caydırabilme

11 harfli

cayır cayır, Cava tavuğu, cama çıkmak, cazu tikeni, cazipleşmek, cazibeleşme, cazırdatmak, cazır cazır, cayraklamak, cayma hakkı, cayırtdanak, cayırdatmak, cayfallamak, caydırılmak

10 harfli

can kâğıdı, cazipleşme, cazırtısız, cazırdayış, cazırdatma, cazırdamak, cazılanmak, cazı arısı, caz yapmak, caz takımı, cayuklamak, cayıvermek, cayırtdana, cayırradah, cayırdayış, cayırdatma, cayırdanak, cayırdamak, caydırılma, caydırılış, cayabilmek, ...

9 harfli

Cazkırlar, cash card, cazu gülü, cazibesiz, cazibedar, cazırtılı, cazırdama, cazığarsı, cazgırlık, Cazgırlar, cazgarısı, cazcavlak, cazbantçı, cazaraklı, caz gitar, caysatmak, caylanmak, cayıverme, cayırtılı, cayırtdak, cayırrada, ...

8 harfli

Canımana, camlaşma, cahalluh, cahallıh, catering, cazzadak, caziplik, cazigari, cazibeli, cazıgarı, cazcılık, cayrıdak, cayradak, caylamak, cayırdak, cayetmek, caydırma, caydırış, caydarak

7 harfli

cartlak, candama, cacırın, casting, cazırtı, cazbant, cazanga, caymaca, caykara, cayırtı, cayıkdı

6 harfli

cazlak, carcar, Cansoy, candan, cazzak, cazsız, cazibe, cazhut, cazğir, cazgit, cazgir, cazgır, cayvaz, cayrak, caypak, caynuz, caynaz, caynas, caynal, caynak, Caymaz, ...

5 harfli

Cansu, calçı, cazzı, cazlı, cazip, Cazim, cazcı, cayur, cayuk, cayma, caylı, cayla, cayiz, cayil, cayik, cayız, cayış, cayıl, cayık, cayak

4 harfli

CACM, cazu, cazi, cazı, caza, cayu

(a,c) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
Kelime Motoru