Brucella suis

Brucella suis İng. brucella suis

Domuzlarda brusellozise neden olan hastalık etkeni.


Brucella suis ile benzer kelimeler

Brucella

İng.

Aerob, gram negatif, basil veya kokobasil cinsi bir bakteri.


İng.

Brusella.

Brucella abortus

İng.

Sığırlarda ve insanlarda brusellozis hastalığına neden olan bakteri türü. Sığırlar saklayıcı konakçılardır, Bang basili.

Brucella canis

İng. brucella canis

Kedi ve köpeklerde brusellozise neden olan hastalık etkeni.

Brucella melitiensis

İng. brucella melitiensis

Koyunlarda brusellozise neden olan hastalık etkeni.

Ascaris suis

Ascaris suum.

Balantidium suis

Domuzlarda bulunan patojen olmayan protozoon türü.

Haematopinus suis

Domuzlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü.

Isospora suis

Domuzların koksidiyoz etkeni.


"Brucella suis" karakter analizi

  • Brucella suis, 13 karakter ile yazılır.
  • B harfi ile başlar, s harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'B', 'r', 'u', 'c', 'e', 'l', 'l', 'a', ' ', 's', 'u', 'i', 's', şeklindedir.
  • Brucella suis kelimesinin tersten yazılışı ' sius allecurB' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,e,i,l,r,s,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

ruhbilimce sıra
Fr. ordre psychologique

Konuşanın ruh durumunu gösteren kelime sırası.

resmi arabulucu
İng. official reconciler, official conciliator, official mediator

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında her

Micropus melba

bk. ak-karınlı sağan

doğrusal cebir
İng. linear algebra

Doğrusal uzayların ve doğrusal dönüşümlerin özelliklerini inceleyen cebir dalı.

darabul gecesi

Köylerde güveyi evinde düzenlenen eğlence gecesi, sadece erkeklerin bulunduğu kına gecesi.

Brucella suis - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
b3
r1
u2
c4
e1
l1
l1
a1
s2
u2
i1
s2
Toplam puan değeri21