BL ile başlayan kelimeler

BL ile başlayan veya başında BL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BL ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Blue Du Maine koyunu, Black-Scholes modeli

19 harfli

blot sağrak delgisi, blok köşegen matris, Blattella germanica, blastomer, tohumözü

18 harfli

blok köşegen dizey, Blepharocorynthina, Blennius ocellaris, Blastophaga psenes

17 harfli

BLINEX fonksiyonu, Blennius ponticus, Blatta orientalis

16 harfli

Blatta germanica, Blaschke çarpımı, Blanus strauchii

15 harfli

bloksuz ülkeler, Blok temelatımı, Blicca bjoerkna, Bleeker yöntemi, Blakeman ölçütü

14 harfli

blok dışsallık, Blicca björkna, blepharoptosis, blefarofimozis, blastosit göçü, blastokonidyum, Blagden yasası

13 harfli

BLU Estimator, bloke edilmiş, blefaroptozis, blefaroplasti, blefaroftalmi, blastomikozis, blastogenezis, blastisidin-S

12 harfli

blrinci peon, blokdiyagram, blefarospazm, blefaroplast, blefaroblast, blefarektomi, blastulasyon

11 harfli

BLS yöntemi, blöf yapmak, bloke hesap, bloke etmek, blok yapmak, blok oylama, blok inşaat, blefarorafi, blastoporus, Blastophaga, BLACKSEAFOR

10 harfli

blefaritis, blue chips, bloksuzluk, bloklaşmak, bloke para, blok satış, blok kitap, blok istif, Blitzkrieg, Blenniidae, blefarosta, blastospor, blastosist, blastodisk, blastoderm

9 harfli

blueprint, blöfçülük, bloklaşma, bloke çek, blok flüt, Blattidae, Blattella, Blattaria, blastosöl, blastosit, blastosel, blastopor

8 harfli

blefarit, blok yem, blefaron, blastula, blastema

7 harfli

blender, bloksuz, bloknot, blenore, blender, blastom

6 harfli

blucin, blöfçü, bloklu, blokaj, Blatta, blaste

5 harfli

bloke, blend, blast

4 harfli

bluz, BLUP, blum, BLUE, blöf, blok, blem

(b,l) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

77’ler Grubu

bk. Grup 77

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
Kelime Motoru