BI ile biten kelimeler

BI ile biten veya sonunda BI olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BI ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yardımcı ders kitabı, resimli çocuk kitabı, döviz tevdiat hesabı, dizin hizmeti hesabı

19 harfli

süreli yayın dolabı, orta kulak iltihabı, karın zarı iltihabı, ibranî tarih hesabı, fon akımları hesabı

18 harfli

yalın tasım kalıbı, temel okuma kitabı, renkli film kalıbı, ikil önerme kalıbı, ihtimaliyet hesabı, hicrî tarih hesabı, dizin hizmeti kabı

17 harfli

uygulayıcı hesabı, ihtimaller hesabı, Gooch eritme kabı, farklılaşma kaybı, eşdeğerlik kalıbı, döl yatağı sıvabı, dizin sınıfı kabı

16 harfli

alıştırma kitabı, toz toplama kabı, kullanıcı hesabı, kâr-zarar hesabı

15 harfli

seviyeleme kabı, patlıcan kebabı, olasılık hesabı, mal olma hesabı, kanıtsav kalıbı

14 harfli

cartlak kebabı, yutak iltihabı, sermaye hesabı, muaşeret adabı, kurutma dolabı, kromozom kaybı, karteks dolabı, Kafkas sincabı, emniyet supabı

13 harfli

yangın dolabı, ters ayakkabı, tekmil çorabı, tarla sincabı, tandır kebabı, sistem hesabı, sermaye kaybı, parmak hesabı, önerme kalıbı, mutfak dolabı, matris hesabı, Manisa kebabı, makine dolabı, kültür kalıbı, ilksav kalıbı, içerme kalıbı, hizmet hesabı, ev içi esbabı, emanet dolabı, elbise dolabı

12 harfli

ebced hesabı, zihin hesabı, yufka kebabı, yemek dolabı, yayla kebabı, vicdan azabı, varis çorabı, uyarı cevabı, tutum kalıbı, Tokat kebabı, tokaç kalıbı, testi kebabı, tepkime kabı, tasım kalıbı, tarlasincabı, tarih hesabı, tanım kalıbı, talaş kebabı, takas hesabı, soğan kebabı, simit kebabı, ...

11 harfli

yetki gasbı, verim kaybı, vergi kaybı, Urfa kebabı, tükrük kabı, tike kebabı, şiir kitabı, paket kaybı, Oltu kebabı, okul kitabı, maya dolabı, kuyu kebabı, kurşun kabı, köşe dolabı, kasa hesabı, kabir azabı, irade kaybı, harç dolabı, hâlin îcâbı, gönüldolabı, film dolabı, ...

10 harfli

çivikalıbı, yüz kalıbı, vayvaykabı, uyum kaybı, toy sahabı, ten kalıbı, tealçorabı, tay dalabı, tas kebabı, şiş kebabı, SOS cevabı, sac kebabı, petri kabı, örnek kabı, kan dalabı, hedef kabı, gübür kabı

9 harfli

boya kabı, yüzkalıbı, uğra kabı, su dolabı, saçkebabı, nem kaybı, kırnavabı, kazankabı, ısı kaybı, gündalabı, ev sağabı, el kitabı, el çorabı

8 harfli

şın kabı, su kaybı, kesekabı, Güldarbı, elçorabı

7 harfli

üstkabı, taptabı, tahtabı, tabtabı, su kabı, mığrıbı, hıntıbı, gullabı, gıbgıbı, garambı

6 harfli

urasbı, tarabı, sahabı, orasbı, necabı, eznabı, evsabı, dibabı

5 harfli

zambı, yarbı, şaabı, harbı

4 harfli

zıbı, zabı, yabı, şıbı, şâbı, sabı, kıbı, kabı, gıbı, gabı

3 harfli

PBI, ıbı

(b,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Kelime Motoru