BI ile başlayan kelimeler

BI ile başlayan veya başında BI olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BI ile başlayan kelimeler harf dağılımı

19 harfli

bırakıcıl savrukluk, bırakıcıl sarsaklık, bıyıkları ele almak

18 harfli

bıyıklı baştankara, bıyıklı ardıç kuşu

17 harfli

bıdır bıdır etmek, bızık bızık olmak

16 harfli

bıyıklı kamışçın, bırmızı badımcan

15 harfli

bızığı dızıkmak, bıyıklı ötleğen, bıyığını silmek, bıyığına gülmek

14 harfli

bızırın bızırı, bıyıklı yarasa, bıyıklı mezgit, bıyıklı fadime, bıyık bırakmak, bıyığın burmak

13 harfli

bızzık bızzık, bızdın yatağı, bızdık bızdık, bıyıklıağalar, bıyıklı balık, bıyık yastığı

12 harfli

bıçak yuvası, bızık basmak, Bıyıklıalanı, bıyık gevmek, bıyığı yelli

11 harfli

bıdır yadır, bıçak yemek, bızik etmek, bızıktırmak, bızıklanmak, bızdıklamak, bızağılamak, bıyıksızlık, bıyıklanmak, Bıyıkboğazı, bıtırlaşmak, bıtır olmak, bırkıldamah

10 harfli

bızırdamak, bızılanmah, bızıklamak, bızavburnu, bızağlamak, bıyıklanma, Bıyıkaydın, bıyık taşı, bıtdangılı, bırkalamak

9 harfli

bıktırmak, bızılınék, bızılımék, bızılımak, bızılamak, bızgırmak, bızbıldık, bızalamak, bıybıtmak, bıttırmak, bışılamak, bıstırmak, bısırıklı, bırtlamak

8 harfli

bızgıncı, bızgımak, bıktırma, bızlamak, bızılmak, bızılacı, bızıkmak, bızıhmak, bızdilik, bızbilik, bızbılik, bızalacı, bızağılı, bızadişi, bıyırgan, bıyıksız, bıyıkdak, Bıyıkali, bıttılık, bıtlamak, bıtırmak, ...

7 harfli

bızlacı, bızırık, bızıkçı, bızalık, bızâlân, bıyıklı, bıyacak, bıtırak, bıtırah, bıtırag, bıtbıdı, bıtarak, bısırık, bırttık, bırtnaz, bırtlak, bırışkı, bırışka

6 harfli

bızzık, bızmak, bızıki, bızıgi, bızeme, bızdon, bızdik, bızdın, bızdık, bızbız, bızağu, bızağı, bızağa, bıyyık, bıymak, bıydım, bıydey, bıyday, bıydar, bıybıy, bıyana, ...

5 harfli

bışgı, bışak, bızik, bızır, bızın, bızım, bızık, bızav, bızap, bızağ, bızâb, bıylu, bıyıl, bıyık, bıyıh, bıyan, bıyam, bıttı, bıtla, bıtır, bıtım, ...

4 harfli

bızo, bızi, bıza, bıyy, bıyh, bıta, bırr

3 harfli

bız, bıy, bıt, bış

(b,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
AB marşı İng. european hymn Fr. hymne de l'union européenne
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Kelime Motoru