AC ile biten kelimeler

AC ile biten veya sonunda AC olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ac sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ac TDK anlamını görüntüle

AC ile biten kelimeler harf dağılımı

17 harfli

asetil grubu, OAc

13 harfli

Vulpes corsac

9 harfli

garsambac, eğrikısac, bazlambac

8 harfli

düzkısac, yaslahac, tahtamac, sunturac

7 harfli

satırac, kızılâc, kab kac, ihtiyâc, ihdiyâc, ettiyâc, ehdiyac

6 harfli

möhdac, yarmac, pislac, muhtac, mıhtac, bahrac

5 harfli

yamac, sitac, NeuAc, merac, ihrâc, gısac, garac, ECLAC, dobac, dıkac, CEEAC, barac, bagac, arnac, annac, alvac

4 harfli

ilac, elâc, anac, ağac, agac

3 harfli

YAC, tac, sac, pac, OAc, mac, kac, hac, gac, FAC, EAC, DAC, çac, cac, bac, aac

(a,c) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
Kelime Motoru