AB ile biten kelimeler

AB ile biten veya sonunda AB olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ab sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ab TDK anlamını görüntüle

AB ile biten kelimeler harf dağılımı

16 harfli

sehebsiz iktisâb

10 harfli

cârî hesâb

9 harfli

sef-i hab, sâf-î hâb, muromonab, haniharab

8 harfli

usturlab, Kamertab

7 harfli

mahatab, izdirab, intihâb, iktisâb, DESİYAB, ayakkab

6 harfli

sergab, mettab, mehrab, meddab, mathab, kabkab, hıllab, hannab, habbab, Gültab, gullab, gassab, çalkab

5 harfli

sebab, talab, şırab, şahab, şabab, süsab, sahab, sâbab, nikab, mikab, luğab, ligab, lahab, lagab, kitab, kebab, kasab, işgab, hosab, hisab, hecab, ...

4 harfli

svab, saab, irab, icâb, icâb, ezab, esab, azab, aşab, asab, arab, âdâb, acab

3 harfli

yab, tab, sab, Rab, lab, kab, hab, gab, fab, EAB, DAB, cab, bab

(a,b) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru