ABA ile başlayan kelimeler

ABA ile başlayan veya başında ABA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aba sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. aba TDK anlamını görüntüle

ABA ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

aba altında er yatar

19 harfli

Abacus cisimcikleri, abanozlaştırıvermek, abanozlaştırabilmek

18 harfli

aba yeninden atmak, abanozlaştırıverme, abanozlaştırabilme, abannaya debennéye, abanıkta soluklama, abambulakral bölge

17 harfli

abaz abaz yürümek, abanırlar dizgesi, abanıklı baştalık, aban aban yürümek

16 harfli

abağına çalışmak, abartılı oynamak, abanozlaşıvermek, abanık değşilimi

15 harfli

abalı memeliler, Abadir sınaması, abaz abaz yemek, abaz abaz olmak, abartıyı basmak, Abant alabalığı, abanozlaştırmak, abanozlaşıverme, abanırlar uyumu, abanır yayılışı, abanır almaşımı

14 harfli

aba gibi atmak, abazıya yilmek, abassöğodeneme, abartılabilmek, abanozlaştırma, abandırıvermek, abandırabilmek

13 harfli

abablandırmak, abazan kalmak, abaza tahtası, Abaza peyniri, abartılabilme, abarot satmak, abandırıverme, abandırabilme

12 harfli

abalı firenk, abacı kebeci, abazanlaşmak, abazan olmak, abaza kesimi, abassöğodene, abartmasızca, abartmacılık, abartısızlık, abartabilmek, abanozlaşmak, abanozgiller

11 harfli

abazanlaşma, abazambalak, abartısızca, abartıcılık, abartabilme, abanozlaşma, abanoz gibi, abanıvermek, abanıklaşma, abanabilmek

10 harfli

abağınslan, aba güreşi, abaz zabaz, abat olmak, abartmasız, abartılmak, abanlanmak, abanıverme, abandırmak, abanabilme

9 harfli

abahandan, ababülbül, aba tutma, aba atmak, abazırmak, abazanlık, abazambak, abaytaran, abasızlık, abartmalı, abartmacı, abartısız, abartılma, abartılış, abappacık, abapbacık, abannemek, abannamak, abanlamak, abanıklık, abandırma, ...

8 harfli

abacılık, Abacılar, ababaçça, aba gibi, abazıpka, abazımak, abaşumaz, abartmak, abartılı, abartıcı, abapaçık, abanslan, abandone

7 harfli

abaslık, abaskal, Abadiye, ababura, ababbak, ababara, Abazaca, Abayhan, abatmak, abassöğ, abartma, abartış, abartık, abarmak, abansız, abanmak, abanges, abandır, abalone

6 harfli

abajör, abajor, abahon, abahan, abaham, abadon, abadan, abaçık, abacur, abacık, abacıh, abacan, ababül, ababul, ababil, ababak, Abazlı, abazan, abaytı, abasız, abarûv, ...

5 harfli

abasi, abalı, abadi, abadi, abacı, Abaca, abaza, abayy, abaşo, abarû, abaro, abari, abari, abaré, abara, abani, abane, abana, abama, abali

4 harfli

abah, abağ, abaç, abaz, abay, abav, abat, abaş, abas, abar

(a,b) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru