yom ağızlı

yom ağızlı

Gizilden bilici.


yom ağızlı ile benzer kelimeler

yok yom

Dediğim, istediğim yapılmazsa

yom

a. hlk. İyi talih, iyi haber.


1. Boş inanç. 2. Uğur. 3. Fal.


Gelenek, örf.


Kuşku, sanı.


Türkü.


Nükte.


<...

yom tutmak

uğurlu saymak.

yom vermek

Düşüncesini söylemek.

yom yorma

Düşü kötüye yorma.

yum, (yom)

1. Uğur, kadem. 2. Uğursuz, meşum.

açık ağızlı

sf. Aptal, sersem, ahmak.


Boşboğaz, geveze.


Aptal, salak.


1. bk. açık ağız-1. 2. bk. açık ağız-2. 3. Tembel.

ağızlı

sf. Ağzı herhangi bir biçimde olan: “Koşa badem sığmayan dar m.” -Dede Korkut.


"yom ağızlı" karakter analizi

  • yom ağızlı, 10 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'o', 'm', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'l', 'ı', şeklindedir.
  • yom ağızlı kelimesinin tersten yazılışı ' ılzığa moy' diziliminde gösterilir.

(a,l,m,o,y,z,ğ,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Musabeyliboğazı

Yozgat ili, Musabeyli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

boğazlayıvermek

(-i) (boğazlayı'vermek) Çabucak veya ansızın boğazlamak.

boğazlayıverme

a. Boğazlayıvermek işi.

ağzı yomlu

Ağzı uğurlu, sözü uğurlu (kimse).

ağız yoklamak

Ağız aramak, düşünce yoklamak, istimzaç etmek.

yom ağızlı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
o2
m2
a1
ğ8
ı2
z4
l1
ı2
Toplam puan değeri25