İçinde YO geçen kelimeler

İçinde YO geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde YO geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

laktasyon ortalaması, kaz poliyomavirozisi, kambiyo borç belgiti, endergonik reaksiyon, bağırsak yoğunlaşımı, Aphyosemion cognatum, alveoler ventilasyon, zayıf iyot çözeltisi, yumurtlama yoğunluğu

19 harfli

yol bağlantılı uzay, yol bağlantılı küme, replikasyon orijini, radyal segmentasyon, kompresyon atrofisi, in vitro matürasyon, hacimsel plantasyon, gravitasyon merkezi, Zenkerdejenerasyonu, zarar minimizasyonu, yüksek fonksiyonlar

18 harfli

süt yoğunluk ölçer, palpebra inferiyor, kambiyo belgitleri, göz siniri yokluğu, dış optik yoğunluk, birincil inanisyon, apozisyonal büyüme, anne-çocuk yontusu, yüzey kompozisyonu, yüzey adsorpsiyonu

17 harfli

yolu başa aparmak, tırnak yoğunlanım, periyodik solunum, operasyona çıkmak, nütrisyonel anemi, negatif fonksiyon, kalibrasyon testi, zorunlu simbiyont, yüksek yoğunluklu, yumurta yoğunluğu

16 harfli

trakel perküsyon, tırnak yoklaması, servis istasyonu, periyodik tabaka, laktasyon dönemi, konsantre yoğurt, kapalı fonksiyon, işitkicil yoklam, gastrodiskiyozis, faktör yoğunluğu, embriyon taslağı, zihin yorgunluğu, yükseltilmiş yol, Yukarıboynuyoğun, yozlaştırabilmek, yozlaşım kertesi

15 harfli

süt yoğunölçeri, sentetik rasyon, radyodermatitis, etiyolojik tanı, zona reaksiyonu, zigotgamet yolu, Yukarıyoncaağaç, yozlaştırabilme

14 harfli

transformasyon, zeta fonksiyon, yum yoragörmek, Yukarıyorganlı, Yukarıyakınyol, yoz tekircelik

13 harfli

vitrifikasyon, tadı tuzu yok, kurtarma yolu, biyoteknoloji, zengin yohsul, yürek yokluğu, yük yoğunluğu, Yukarıyongalı, Yukarıyoldüzü, yozlak vurmak

12 harfli

tadı yoldamı, stokiyometri, miyometritis, konstitüsyon, kapitülasyon, ekstirpasyon, biyogüvenlik, arafonksiyon, zihin yormak, zehin yormak, yozlaştırmak, yozhergelesi, yoz küçü can

11 harfli

sibernasyon, operasyonel, L-metiyonin, konidyospor, İyon düzeni, innervasyon, epilimniyon, bibliyomani, afyonkeşlik, ziyanı yok!, zırzop yolu, Yukarıyolak, yozundurmak, yozundurmah, yozukturmak, yozlaştırma, yozlaşıklık, Yozgatlılık, yoza sürmek, yoyundurmah

10 harfli

yolu azmak, radyoculuk, Ovayoncalı, kompresyon, glasyoloji, embriyonel, biyoterapi, biyografik, bibliyoman, zararı yok, yum yormak, yum, (yom), yozgaddahı, yoz ürümek, yoz tincik, yoz sığırı, yoz kalmak, yoz haller, yoz armaca

9 harfli

yosnatmak, kabayontu, iyon dozu, glasyolog, deflasyon, afyonlama, yunksiyon, Yozyatağı, yozmanmak, yozlaşmak, yozdurmak, yozalamak, yoz etmek, yoz bulut, yoynukmak, yoydurmak

8 harfli

yongöbek, Dedeyolu, banyosuz, yuk yolu, yozunmak, yozulmak, yozukmak, yozmantı, yozlaşma, yozlaşım, yozlaşık, yozlamak, Yozgatlı, yozbasma, yozalmak, yoz malı, yoz inek, yoyulmak, yovsumak

7 harfli

radiyon, arediyo, yozumak, yozulak, yozlama, yoz yer, yoz mal, yovanta

6 harfli

yosmuk, yokara, gamyon, yozucu, yozmak, yozluk, yozlak, yozgun, Yozgat, yozdam, yoysun, yoymak, yovurt, yovant

5 harfli

yozuk, yozcu, yozak, yoylu, yovuz, yovun, yovcu

4 harfli

yoya, yovu

3 harfli

YYO, yoz

(o,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

abboy

bk. abo

abduksiyo İng. abductio

anat. Vücut orta çizgisinden uzaklaştırma

abduksiyon İng. abduction

bk. abduksiyo.

aberasyon Fr. aberration

a. gök b. ve ruh b. Sapınç.


bk. sapın

aberrasyon İng. aberration

anat. Sapma.

abey olmak

Denkleşmek (yalnız hububat bölüşmede kullanılır): Harmanın sonunda yarıcı ile abey olduk, bir tarafa hak geçmedi.

Abhazya sorunu İng. abkhazia question Alm. Abchasien-Problem Fr. Question d'abkhazie
abıyoh

Şaşma ve korku ünlemi.

Kelime Motoru